Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Ungas inflytande i Gävleborg

Ett projekt där ungas resurser togs tillvara

Målet är att öka ungas inflytande och delaktighet i vårt samhälle. Att unga kan påverka sin egen situation men också samhällets utveckling är viktiga hörnstenar i ett långsiktigt tillväxtarbete. Unga i Gävleborg ska ses som resurser och användas som experter på vad de faktiskt är experter på - hur det är att vara ung i Gävleborg.

Ett nätverk med representanter från alla Gävleborgs kommuner

Alla Gävleborgs kommuner är aktiva i projektet genom nätverket Ungt inflytande. Det finns minst en representant från varje kommun i nätverket. Projektet pågår till sista december 2010 och har en budget på drygt 2 miljoner kronor.

Fler satsningar inom projektet

Unga cash

Ett nytt projektstöd kallat "Unga cash - till din idé" har tillkommit där unga kan ansöka om medel för att genomföra en aktivitet eller ett projekt för andra unga. Stödet syftar till att stötta ungas eget engagemang och skaparlust — det ska vara möjligt att förverkliga en dröm i Gävleborg! Upp till 10 000 kr kan unga bosatta i Gävleborg söka för att förverkliga en idé.

Lupp

Lupp, som betyder Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en mycket bred enkät-undersökning som ska ge kunskap om hur unga har det och hur de vill ha det. Resultat och analys ska sedan göras inom varje kommun.

Läs mer om projektet på Region Gävleborgs webbplats.
Ungas inflytande i Gävleborg

Läs mer om bland annat Lupp på kommunens ungdomssidor
Ungdom - ungdomsråd

Mer information om Unga cash

Uppdaterad: 2017-01-10

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner