Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 12 november 2018

Projektet Medborgarservice

Projektet Medborgarservice - med syfte att skapa förutsättningar för en bättre kontakt mellan kommunorganisation och medborgare.

Projektet Medborgarservice tas över av kansli- och kommunikationsenheten (2014-09-20)

Sedan utredningsrapporten publicerades i april 2014, har Projektet Medborgarservice fokuserats till att erbjuda bättre förutsättningar för kommunens fyra verksamhetsområden att ta sitt serviceansvar mot medborgarna. Detta har dels gjorts genom kompetensutveckling bland kommunanställda, men även genom att utarbeta ett förslag till ny organisation för kommunens första led till medborgaren.

Förslaget bygger på idén att verksamhetsspecifika kommunvärdar ska finnas till hands för medborgaren i reception, telefon, e-post, sociala medier samt webb- och nyhetsrapportering.

Från politiskt håll stöds förslaget, men utan att resurser tilldelas utifrån årets budget. Detta understryker behovet av att arbeta långsiktigt med dessa frågor, och risken finns att projektformen inte har den hållbarhet som krävs över tid. Därför kommer Projektet Medborgarservice att tas över av kansli- och kommunikationsenheten, i samband med att projektledare Patrik Thorson tillträder som chef för enheten.


Utredningsrapport om medborgarservice      publiceras (2014-04-17)

I dagarna publicerar Nordanstigs kommun den utredningsrapport som sammanfattar utredningsfasen av Projektet Medborgarservice. I rapporten presenteras 58 förslag till utveckling, som är underbyggda av interna och oberoende undersökningar.

Inom ramen för Projektet Medborgarservice har bland annat en kommunservice-enkät genomförts, och resultaten pekar på att Nordanstigs kommun bör fokusera på fyra kontaktkanaler till medborgarna. Det handlar om e-tjänster, e-post, telefon och personliga möten. Samtidigt som tekniken öppnar upp nya möjligheter till självbetjäning, så föreslår utredningen att tjänstemän och politiker ska visa mer närvaro ute i kommunen.

– Jag tror det är viktigt att se medborgarservice som en attityd, säger projektledare Patrik Thorson. När jag möter dig så kan jag lämna dig med ett av två intryck. Antingen att jag vill möjliggöra för dig att förverkliga dina livsdrömmar i Nordanstig, så som vår vision säger, eller så kan jag visa att jag inte vill det. Möjligheten att lämna ett gott intryck har vi i varje möte, både med medborgare och kollegor.

Många av förslagen i utredningen fokuserar just på det interna arbetet inom kommunorganisationen. Låg servicegrad per e-post såväl som telefon är tydliga exempel på hur interna problem i sista ledet slår mot medborgarna. Enligt utrendingen är dock förändring möjlig inom ett tidsspann på två till sex år. Men då behöver både medarbetare och förtroendevalda inom kommunorganisationen tar ett genuint ansvar för frågan.

– Rapporten ger oss ett gott underlag för beslut, säger Mona Franzén-Lundin från kommunens ledningsgrupp. Kanske kommer inte allt att genomföras i just den förslagna formen, men vi har redan beslutat genomföra vissa av förslagen. Projektet Medborgarservice kommer att fortsätta, för att sätta igång själva utvecklingsarbetet, och Patrik Thorson har tackat ja till att fortsätta som projektledare.

Även från politiken har intresse visats för resultaten av utredningen. Kommunstyrelsens ledningsutskott har öppnat upp för nya sätt att korta avstånden mellan medborgare och beslutsfattare. Man pratar om medborgarinitiativ, som en möjlighet för medborgaren att påverka den egna kommunen.

– Det är viktigt att vi tar tillvara förslagen som kommer fram i utredningen, säger kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson. Jag efterlyser mer dialog med medborgarna, så att vi får med deras perspektiv i det vi gör.

Rapporten för nedladdning hittar du längre ner på den här sidan!


Projektet Medborgarservice är igång (2013-10-16)

Igår enades kommunens ledningsgrupp om ramarna för ett projekt som ska utveckla medborgarservicen i Nordanstigs kommun. Projektledare blir Patrik Thorson, som rekryterades för uppdraget redan i september. Han har tidigare arbetat med inflytandefrågor för ungdomar, men kommer nu alltså att rikta in sig på ökat inflytande för alla medborgare.

Under den senaste tiden har lokala nyhetsmedia rapporterat om relationen mellan beslutsfattarna och medborgarna i kommunen, och vad Projektet Medborgarservice gör är att angripa den frågan på ett övergripande plan. Inom ramen för den organisationsöversyn som just nu pågår, så har medborgarservice identifierats som ett utvecklingsområde

-Det är lätt att tro att projektet handlar om att bygga upp en receptionsverksamhet eller en telefonväxel, men i själva verket handlar det om att skapa förutsättningar för en bättre kontakt mellan kommunorganisationen och medborgaren, säger Patrik Thorson.

Projektet kommer i sin första fas att pågå fram till och med april 2014, men införandet av de utvecklingsförslag som kommer ur projektet förväntas fortsätta kontinuerligt även efter projektperioden. Det första målet är att samla in en bild av hur kommunorganisationen idag arbetar med medborgarservice, för att sedan klargöra vad medborgarna förväntar sig.


Mer information

Utredningsrapport: MedborgarservicePDF (2014-04-15)

Nyhet på vår startsida 2013-11-04 - om Medborgarservice

ProjektspecifikationPDF (2013-10-15)


Om du har frågor eller synpunkter

om projektet eller om vår medborgarservice, kontakta gärna projektledare Patrik Thorson.


Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner