Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Nordanstigshästen - slutrapport

Hästen har haft stor betydelse för samhällsutvecklingen sett i ett historiskt perspektiv, den är en del av vårt kulturarv. 


Hästsektorns utveckling har kommit att utvecklas från att hästen varit ett betydande bruksdjur och var mannens symbol och arbetsredskap. Den användes för transport, som dragare eller för att bära ryttare. Det var främst militären och senare skogs- och lantbruket som hade användning av hästen.
 
I dag är det lättare sporthästar som travare, svenska halvblodshästar och ponnyhästar som dominerar. Hästsektorn inrymmer i dag allt från tävlingshästar inom trav- kör- och ridsport till fritidshästar som används till rekreation, motion och som sällskapsdjur. Här ryms också företag inom avel, turism upplevelsenäring, träning och utbildning. Hästen används även som arbetsredskap i skog, parker och känsliga naturvårdsområden.
 
Dagens hästägare är en mångfacetterad grupp-  flickor och pojkar, kvinnor och män från alla samhällsklasser. Men det är främst flickor och yngre kvinnor som skaffar sig häst och ägnar sig åt hästsport.
 
Hästägandet har även det förändrats över tid. Från det att hästen var en förutsättning för landsbygdens hushåll till ett fritidsägande.
Det förändrade hästägandet har lett till att den kompetens inom hästhållning och hästhantering som tidigare nedärvdes mellan generationerna, nu inte är en naturlig del i kompetensöverföringen och en konsekvens av detta ser vi nu som en kompetensbrist i hästhantering och hästhållning bland "ny hästägandet".
 
Inom Nordanstigs kommun har det under 2008 bedrivits ett projekt för utveckling av hästsektorn, Häst i hållbar utveckling, som delvis finansierats av Jordsbruksverket.
Projektet har fokuserat på tre områden:

  • Företagande
  • Turism och besöksnäring — rid och vandringsleder
  • Kompetenshöjning  

Läs mer om projektets aktiviteter och resultat i projektets slutrapport -NordanstigshästenPDF

Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: Carina Nilsson

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Ansvarig för hästfrågan

i kommunen

Susanne Pettersson

070-554 87 15


Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner