Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 14 december 2018

Nordanstig - Världens Plats!

Projektet avslutat 2007

Nordanstig - Världens Plats! är ett projekt som avser att stärka den lokala utvecklingen och den europeiska identiteten i kommunen genom informationsinsatser, rådgivning, erfarenhetsutbyte, attitydspåverkan och nätverksarbete.

Ett intensivare arbete med internationalisering, högskolesamverkan och forskningsinsatser på olika nivåer och med varierande aktörskonstellationer, avser att ytterligare bidraga till den positiva utveckling kommunen och dess näringsliv nu genomgår.

Deltagare i projektet är länsstyrelsen i Gävleborg, Högskolan i Gävle, EU, Nordanstigs kommun, Mitthögskolan, Arbetsförmedlingen, Åkroken och Nordanstigs Företagarförening.


Nordanstigsföretagarnas kontakter i världen

På denna världskarta kan du söka
kontakter efter land och bransch

Kontakta oss för vidare information

Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner