Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 13 december 2018

LOV-projektet

Lag om Valfrihetssystem, LOV gäller sedan den 1 januari 2009.
LOV-projektet i Nordanstigs kommun avslutades den 30 juni 2010.

Lagen är avsedd att fungera som ett verktyg för de kommuner och landsting som inför valfrihet och öppnar för privata alternativ.

Den enskilde kan fritt välja mellan alla godkända leverantörer och kommunen/landstinget har kvar det övergripande ansvaret för verksamheten.

Läs mer om Lag om valfrihetssystemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statliga medel till kommuner


Till projektet har Nordanstigs kommun liksom ca 200 andra kommuner fått statliga medel för att utreda om valfrihetssystem ska införas inom den offentliga sektorn. Nordanstigs kommun har också fått medel för införande, men innan de kan användas måste det ha tagits ett politiskt beslut om införande om valfrihet.

LOV för äldreomsorgens hemtjänst


Omsorgs- och lärandenämnden har beslutat att förstudien ska avgränsas till att gälla äldreomsorgens hemtjänst. I framtiden kanske LOV kommer att införas inom andra delar av omsorgen. Valfrihet för brukare av hemtjänst att välja utförare införs under första halvåret 2010 om ett politiskt beslut kommer.

Projektet pågår under 2009 och en förstudie ska vara klar till årsskiftet.

Nya möjligheter för brukare och utförare


Ett valfrihetssysten inom socialtjänsten öppnar nya möjligheter för både brukare och utförare:
 • Brukaren får fler utförare att välja på
 • Gynnar småföretagande
 • Gynnar kvinnligt företagande
 • Brukaren kan välja mellan olika utförare
 • Brukaren kan byta mellan olika utförare
 • Konkurrens på kvalitet — inte på kostnader
 • Fler arbetsgivare att välja på
 • Ge möjlighet för vår egen personal att starta egna företag — kanske kombinera med en anställning i kommunen eller att starta personalkooperativ

Övrigt

 • Ickevalsalternativet  -  kan vara kommunen  - men andra möjligheter utreds också.
 • Ersättningen till utföraren ska vara bestämd i förväg och ersättningen till kommunens egen hemtjänst ska vara baserad på samma beräkningsunderlag som ersättningen till de privata utförarna.
 • Kostnaden för brukaren blir densamma oavsett om man väljer kommunen eller ett privat alternativ. Brukarna betalar enligt den taxa som gäller i kommunen.
 • Privata utförare kan däremot erbjuda tjänster som kommunens utförare inte kan utföra — dessa tilläggstjänster får man som brukare betala själv.
 • Alla utförare som uppfyller kommunens krav för godkännande blir godkända (kommunens egen verksamhet måste också uppfylla dessa krav), men sedan måste utföraren också bli vald av någon brukare för att få sin första kund.
 • Kommunen har det övergripande ansvaret för hemtjänsten även om det är någon annan utförare än kommunens hemtjänst som är utsedd.
 

Uppdaterad: 2016-08-26

Sidansvarig: Katarina Lindberg

Prenumeration & synpunkter
Kontakt
Projektledare och
vik. enhetschef Bergesta
Katarina Lindberg
Skicka meddelande till
Katarina Lindberg


Projektledare och


enhetschef Hagängsgården

Peter Dons-Möller

Projektadministratör LOV-projektet och projektet Effektiviserad äldre- och handikappomsorg

Margareta Åström
Margareta Åström
Telefon
073-275 27 38
Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner