Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 18 december 2018

Kustnära mötesplatser

Projektet Kustnära MötesPlatser - KMP,  har vuxit fram ur de behov södra Norrlands kustland har för att bidra till regional utveckling och tillväxt. Ett långsiktigt samarbete som ska leda till varaktighet av viktiga kustnära mötesplatser för såväl invånare, turister, näringslivet, organisationer och föreningar.

KMP - Ett samarbete mellan Gävleborgs läns kustkommuner

Definition av kustnära platser:

Avser platser, aktiviteter och företagsamhet som är direkt kopplad till
havet eller som betingas av en närhet till havet längs södra norrlands kustland.

Kustnära Mötesplatser - övergripande långsiktigt uppdrag:

  • att skapa attraktivitet, tillgänglighet och tillväxt
  • att identifiera och utveckla attraktiva kustnära mötesplatser
  • att verka för ökad tillgänglighet till dessa mötesplatser
  • att lägga grunden till en infrastruktur som främjar ett nätverk av attraktiva och tillgängliga mötesplatser - förutsättningar för ett livskraftigt och hållbart näringsliv.

Läs mer om projektet i broschyren.
Kustnära MötesPlatserPDF

Uppdaterad: 2017-06-14

Sidansvarig: Barbro Björklund, näringslivsutveckling/turism

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Turism och Näringsliv

Barbro Björklund

Barbro Björklund

0652-360 16
070-690 89 60

Besöksadress
Bergsjögården
Södra Vägen 4
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner