Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 19 november 2018

Hur svårt kan det vara?

Det är utgångspunkten i det nya samarbetet kring ungdomsarbetslösheten mellan Nordanstigs kommun, Arbetsförmedlingen och Nordanstigs Företagarförening.

Ett projekt med nollvision för ungdomsarbetslösheten

Hur svårt kan det vara är ett projekt med nollvision för ungdomsarbets-lösheten som vänder sig till företagare i Nordanstigs kommun. Vid genomgång av antalet arbetsökande ungdomar kom vi fram till att det var ca 65 ungdomar som var inskrivna på Arbetsförmedlingen utan arbete. Utifrån detta myntades begreppet Hur svårt kan det vara att närma sig en nollvision för ungdomsarbetslösheten i Nordanstigs kommun?

Många företagare med behov men utan resurser

Vi vet att många företagare har ett rekryteringsbehov men inte har tid och resurser för att genomföra en rekryteringsprocess.

Det är här Arbetsförmedlingen kan göra insatsen utifrån företagets behov genom att vid rekryteringsbehov, besöka företaget för att komma fram till vilken profil som eftersöks och utifrån detta kunna lägga upp en kedja av insatser så att personen blir anställningsbar.

Kommunens handläggare på Arbetsmarknadsenheten kan vara företaget behjälpliga vid uppföljning, viss administration och myndighetskontakter.

Vi planerar framöver att skapa mötesplatser, minimässor, på olika platser i kommunen där företagare, vi och ungdomarna kan mötas.

Har du som företagare rekryteringsbehov och möjlighet att ta emot en praktikant?

En praktikplats ger arbetslivserfarenhet vilket på sikt kanske kan generera en anställning - kanske i ditt företag?

Har du redan idag ett kommande rekryteringsbehov och möjlighet att ta emot en praktikant så ta kontakt med Arbetsförmedlingens företagsservice. De kan utifrån dina behov komma fram till vilken profil du söker och utifrån detta lägga upp en kedja av insatser. Flera av våra ungdomar har också möjlighet till anställningsstöd när väl dagen för anställning kommer.

Projektet kommer att pågå under 2015

Vid årets slut kommer vi att utvärdera resultatet.


Är du intresserad och vill veta mer om Hur svårt kan det vara?

Kontakta Bente Sandström, kontaktperson för projektet 
070-668 35 90
bente.sandstrom@nordanstig.se

Arbetsförmedlingens företagsservice, lokala företagsförmedlare
010-488 33 81

Uppdaterad: 2017-09-08

Sidansvarig: Bente Sandström, enhetschef arbetsmarknad och integration

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Enhetschef Arbetsmarknad och
Integration

Bente Sandström

Bente Sandström

0652-363 38
070-668 35 90

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner