Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 12 november 2018

Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Frågor och svar

Här visar vi några frågor och svar angående det projekt som startat hösten 2013 om en gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland; med Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig och Söderhamn.

Vad kan vi vinna på att samverka kring gymnasieskolan och vuxenutbildningen?

Med endast en huvudman som har helhetsansvaret för utbildning i Hälsingland blir det lättare att sätta eleven i centrum och planera utbildningsutbudet på ett resurseffektivt sätt.

Under åren 2008-2013 har elevantalet i Hälsinglands gymnasieskolor minskat med 30 procent. Samtidigt har konkurrensen från friskolor och elevernas geografiska rörlighet ökat.

Den nya gymnasieskolan innehåller betydligt fler program och inriktningar och ingen av Hälsinglands gymnasieskolor kan på egen hand erbjuda eleverna det utbudet. Om kommunerna var för sig tvingas dra in på utbildningsutbudet finns risken att studerande inte får möjlighet att gå den utbildning de vill, inom rimligt avstånd.

Vi vill höja utbildningsnivån i Hälsingland och öka tillgången till kompetent arbetskraft. En nära samverkan mellan gymnasieskola och vuxenutbildning skapar förutsättningar för detta.

Om politikerna beslutar att vi ska ha ett kommunförbund – när träder det ikraft?

Planen är att kommunförbundet ska vara igång 1 januari 2015 men själva verksamhetsövergången sker troligen 1 juli 2015. Sedan dröjer det ytterligare ett år innan utbildningsutbudet påverkas.

Vilka verksamheter kommer att ingå?

Just nu jobbar vi med att kartlägga verksamheter och funktioner och titta på konsekvenserna av olika alternativ. Vi hoppas att ett första diskussions-underlag finns klart i mitten av december. Det kommer att skickas ut brett i kommunerna för samverkan och synpunkter.

Riskerar någon kommun bli förlorare medan andra vinner på att samverka?

Ingen kommun kan på egen hand tillhandahålla alla utbildningar och inriktningar. Målet är att alla ska vinna på att samverka i ett kommunalförbund. Framför allt elever och studenter!

Hur påverkar ett kommunalförbund personalen?

Vi tittar just nu på förutsättningarna för ett kommunalförbund ur ett medarbetarperspektiv. Bland annat kartlägger personalavdelningarna i de deltagande kommunerna tillsammans med facken praxis och lokala avtal. Ett informationsmaterial kring hur arbetsrätten fungerar i samband med att ett kommunalförbund bildas kommer att vara klart i början av december.

Varför är inte Ovanåker och Ljusdal med?

Ovanåker och Ljusdal har valt att avstå i det här skedet men båda kommunerna följer projektet. Förbundet är tänkt att utformas så att övriga hälsingekommuner kan haka på.

Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: Ronny Spångberg

Prenumeration & synpunkter
Kontakt
Skicka meddelande till

Projektledare

Marie Nordmark
Projektledare

marie.nordmark@hudiksvall.se
072-246 09 47

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner