Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 18 december 2018

Frivillig i Gävleborg etapp I

Frivillig i Gävleborg är ett projekt som startades då det finns ett  behov för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn att få kontakt med innevånare och föreningar i kommunen, för att stärka integrationen i samhället samt etableringen på arbetsmarknaden.

Projektet Frivillig i Gävleborg finansieras av statliga §37a medel som ska användas för "insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122)."

Projektägare och samverkansparter

Nordanstigs kommun är projektägare i samarbete med samtliga kommuner i Gävleborgs län. Andra samverkansparter är Arbetsförmedlingen, Hälsinglands och Gästriklands idrottsförbund, SISU-idrottsutbildarna, Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Kyrkan, Equmenia och Länsstyrelsen Gävleborg.

Kommunerna i Gävleborgs län samverkar i dag på många olika sätt när det gäller mottagande av flyktingar och ensamkommande barn inom Integration Gävleborg. En samverkan med och mellan föreningar och frivilliga personer skulle kunna ske på liknande sätt i Gävleborgs kommuner.

Syftet med Frivillig i Gävleborg

Syftet med Frivillig i Gävleborg är att ta fram en modell för Gävleborgs kommuner för hur man ska arbeta för att skapa kontakt mellan nyanlända, föreningar och frivilliga. Att skapa och etablera en organisation/förening i respektive kommun för rekrytering och matchning av kontaktpersoner till nyanlända. Ta fram former för samarbete med befintligt föreningsliv i Gävleborgs kommuner för att skapa mötesplatser och ökade kontakter mellan föreningarna och den nyanlände.  Tanken är att det fortsatta samarbetet i respektive kommun ska samordnas av en lokal förening eller av föreningar i samarbete. Målgruppen för projektet är ensamkommande barn och flyktingar som beviljats permanent uppehållstillstånd och som under de två första åren omfattas av etableringsreformen.

Projekttiden är 6 månader och avslutas i april 2014

Frivillig i Gävleborg startades upp i november 2013 och projektet kommer att pågå fram till sista april 2014. Under denna period arbetar två projektledare runt om i länet. Projektledarna kommer att arbeta i ett varsitt landskap, Marika Engberg i Hälsingland och Rebecca Mårtensson i Gästrikland.

Projektledarna vill gärna ha kontakt med personer och föreningar som vill arbeta vidare enligt projektets intentioner. Välkommen att kontakta dem enligt nedan.

Kontaktpersoner

Projektledare Gästrikland
Rebecca Mårtensson

Projektledare Hälsingland
Marika Engberg
Telefon 070-218 49 52
e-post marika.engberg@nordanstig.se


Länkar

Invandrarenheten - Nordanstigs kommun

Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: Marika Engberg, projektledare Hälsingland

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Flyktingsamordnare

Marika Engberg

Marika Engberg

0652-363 37
070-218 49 52

Skicka meddelande till

Projektledare
Frivillig i Gävleborg

Rebecca Mårtensson

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner