Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Demensprojektet

Demensprojektet drivs av statliga stimulansmedel med syfte att stärka kvaliteten, värdegrunden och personalens kompetens gällande personer med demenssjukdomar.

Bakgrund

I enlighet med de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom har Kommunen och Landstinget ett gemensamt ansvar för vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt skyldighet att ge stöd till anhöriga.

Mål

  • Att ge stöd och hjälp i demensfrågor genom handledning och utbildning för personal.
  • Att erbjuda utbildning och stöd till anhöriga
  • Genom personcentrerat arbetssätt ge en individanpassad vård och omsorg

Demensteam

Demensteamet är ett samarbete mellan Nordanstigs Kommun, Hälsocentralen Bergsjö och Hälsingeläkarna AB Harmånger. Demensteamet är ett tvärprofessionellt samarbete som enligt de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom ger råd och stöd om

  • Utredning och uppföljning
  • Läkemedel
  • Hjälpmedel
  • Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom
  • Anhörigstöd

 

Demensteamet

Demensteamet från vänster: Ann-Christin Norberg biståndshandläggare, Anders Wimo docent, Leena Lindblom sjuksköterska, Christina Forsström arbetsterapeut, Laila Jonsson anhörigsamordnare , Gunilla Woxlin projektledare demensprojektet.

Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

2010 publicerades socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Utifrån dessa riktlinjer har demensteamet utarbetat lokala riktlinjer.

Riktlinjerna riktar sig till politiker i kommunen och i landstinget och självfallet alla yrkesgrupper som möter personer med demenssjukdom och deras anhöriga.  Här betonas bland annat personcentrerad vård och omsorg, det småskaliga boendet och allas rätt till utredning.

Demensteamet har förtydligat olika yrkesgruppers ansvarsområden både gällande sjukdomstillstånd och vilka åtgärder eller rekommendationer som gäller utifrån vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. De yrkesgrupper som nämns för primärvården är läkare, distriktssköterska, arbetsterapeut/sjukgymnast. För kommunen finns åtgärder och rekommendationer exempelvis för biståndshandläggare, sjuksköterska och anhörigstöd.

Uppdaterad: 2016-12-19

Sidansvarig: Gunilla Woxlin, projektledare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Omsorgsutvecklare

Gunilla Voxlin

Gunilla Woxlin

Telefon
073-274 35 93

Besöksadress
Albacken
Alvägen 14A
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner