Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Djurunderstödd aktivitet och behandling

Projektet och Nordanstigs kommun är en viktig motor för att visa att möjligheterna till utveckling ökar för företagare inom den sociala sektorn. Utbudet när det gäller aktivering och behandling blir allt större för företagande med social inriktning inom Sverige, Gävleborgs län och Nordanstig.

Möjligheten till utveckling av företagande med social inriktning är en stark tillväxtfaktor för vårt län.  Det anges i den Regionala utvecklingsplanen, RUP, för Gävleborgs Län. Det innebär att vi måste jobba med förutsättningar för att de sociala företagen ska kunna utvecklas så att valmöjligheten för den enskilde ökar.


– I Nordanstigs kommun ser vi flera möjligheter i att kunna erbjuda djurunderstödd aktivitet och behandling inom omsorgs- och utbildningsförvaltningens arbetsområden. Främst i arbete med att förebygga socialt utanförskap för barn och unga, att aktivera och rehabilitera brukare inom äldre och handikappomsorg och att motverka utanförskap och isolering för långtidssjukskrivna, säger förvaltningscheferna Ann-Kristine Elfvendal och Mats Collin.


Grön omsorg

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, arbetar med Grön omsorg där utgångspunkten är att gården och miljön runt omkring är värdefulla resurser för att erbjuda människor med särskilda behov omsorg och en meningsfull sysselsättning.

Grön omsorg vänder sig framförallt till människor med funktionshinder eller sociala problem och kunden finns oftast hos kommunernas vård- och omsorgsförvaltningar.

LRF, Grön omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 

Grön terapi

Grön terapi, eller "natur i vården", innebär att man använder kontakten med växter, natur och sällskapsdjur som en kompletterande metod för att läka och lindra. Fokus är på hälsofrämjande insatser, istället för på sjukdom och ohälsa.
 

Historik - Grön terapi

Som en följd av stora tekniska och biologiska upptäckter under första hälften av 1900- talet försvann grön terapi allt mer. De tidigare "gröna" sjukhusen blev "vita" och verksamheterna flyttade inomhus. Men under andra halvan av 1900-talet började olika former av grön terapi återkomma, särskilt i England och USA. I Sverige har detta skett först under 90- talet. Forskare har påtalat att sjukhus är extremt stressframkallande miljöer och att kontakt med grönska kan bidra till att reducera stressen. Idag sker en snabb tillväxt av kunskaper om metoder och effekter av grön terapi.

Definition av Grön terapi

Grön terapi saknar ännu en formell definition. Det bör understrykas att grön terapi inkluderar traditionella metoder som arbetsterapi, sjukgymnastik, samtal och mediciner. Det som tillkommer vid grön terapi är naturkontakten.

Två grenar inom grön terapi - växter och djur

En gren onom grön terapi är metoder som främst använder kontakt med växter och den andra grenen är metoder som använder sällskapsdjur.

Utemiljön har bra effekter

Utemiljön i sig anges ha positiva effekter för hälsan. Faktorer som lyfts fram är dagsljus, luftkvalitet, stimulans till fysisk aktivitet, grönområden som social arena samt den psykologiska effekten av kontakt med det levande, växande och föränderliga. Sammantaget sägs att det finns tillräckliga indikationer på positiva samband mellan naturkontakt och hälsa för att man bör gå vidare med praktisk verksamhet och studier. Ofta framhålls också att de negativa bieffekterna är små eller obefintliga, vilket innebär att man inte utsätter patienterna för risker vid tillämpning av grön terapi.

Texten om Grön terapi är hämtad från
Natur i Vården - Grön terapi och rehabilitering - en naturlig del
av framtidens hälso- och sjukvård?
Förstudie för Landstinget i Uppsala län Sven-G Hultman, 2005-12-19

Förstudien Natur i vårdenPDF
 

Uppdaterad: 2016-08-19

Sidansvarig: 

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner