Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 19 november 2017

Överförmyndarnämnden Mitt

Överförmyndarnämndens uppgift är att ha tillsyn och kontroll över godmanskap, förvaltarskap och vissa förmyndarskapsärenden.

Syftet med tillsynen är att värna om personer som inte själva kan tillvarata sina intressen, till exempel minderåriga, gamla, sjuka eller funktionshindrade.

Det är i första hand lagarna i föräldrabalken som ligger till grund för verksamheten och nämndens verksamhet står under tillsyn av länsstyrelsen.

Särskild satsning på årsräkningar i september

Nu satsar Överförmyndarkontoret inför slutspurten av granskningen av årsräkningarna.

Nu har vi kommit in i slutspurten för att granska årsräkningarna för redovisningsåret 2016. Vi kommer nu i september göra en särskild satsning för att granska klart alla årsräkningar som är kompletta eller blir kompletta under månaden.

För dig som ställföreträdare innebär detta att du kommer att få ditt arvode senast i slutet på oktober, om du har begärt arvode. Undantag är om du lämnat in en årsräkning som kräver en större utredning. Då kan granskningen ta ytterligare tid och förhoppningsvis bli klar i oktober.

Handläggningstiden kan också komma att bli lite längre än normalt för övriga ärenden. Om du behöver ett beslut från oss, t.ex. ett uttagsbeslut se till att vara ute i god tid.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: overformyndarnamnden@sundsvall.se eller via telefonnummer 060-19 13 90. Vi har telefontid vardagar klockan 9.00-11.00.

Gemensam överförmyndarnämnd 

Vi har en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Sundsvall, Timrå och Ånge, "Överförmyndarnämnden Mitt". Nämndens ärenden handläggs vid överförmyndarkontoret i Sundsvall.

Den gemensamma överförmyndarnämndens ledamöter och ersättare

Den gemensamma överförmyndarnämnden består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare och representeras av förtroendevalda från samtliga fyra kommuner enligt följande:

Ordförande Lena Österlund (S), Sundsvall

Vice ordförande Carin Walldin (S), Nordanstig

Ledamöter
Bertil Swenson (M), Sundsvall
Lars-Åke Andersson (S) Sundsvall
Bo Sjödin (S), Timrå
Anette Lövgren (S), Ånge

Ersättare
Annelie Leman Hamrin (C), Sundsvall
Elisabeth Finné (V), Sundsvall
Michael Jonsson (L), Sundsvall
Lennart Tjärnvberg (C), Timrå
Yvonne Kardell, (C), Nordanstig
Anna Arvidsson (S), Ånge

Uppdaterad: 2017-08-29

Sidansvarig: Carin Walldin, ledamot i Överförmyndarnämnden Mitt

Prenumeration & synpunkter
Kontakt
Nordanstigs ledamöter i gemensam Överförmyndarnämnd
Carin Walldin
Telefon 070-573 43 55

Postadress:


Överförmyndarnämnden Mitt
851 85 Sundsvall

Besöksadress:


Norrmalmsgatan 6, Sundsvall

Telefon


060-19 10 00, växeltelefon
Telefontid:
09.00-10.00 alla vardagar
Expeditionstid:
10.00-11.00 alla vardagar
Övriga tider endast bokade besök

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner