Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

Kommunhistoria - Namn och vapen

Namnet Nordanstig

När man vid kommunsammanslagningen 1974 förenade de fyra kommunerna Hassela, Bergsjö, Gnarp och Harmånger, valde man att kalla den nya kommunen Nordanstig. Namnet Nordanstig hade redan då under lång tid använts inom kyrkan, nämligen som beteckning på ett kyrkligt kontrakt.

Namnet Nordanstig finns omnämnt första gången år 1358 i en köpehandling om "Nordanstigsbuldan". Buldan är en tjock linneväv och den tillverkades tydligen i en sådan omfattning att man kunde "exportera" den från detta område där man odlade en hel del lin.

Redan under sen järnålder framträder tre bygdecentra i Hälsingland. Dessa är Nordanstig, Sunded och Alir. Under tidig medeltid kom kungsgårdar att anläggas i dessa bygder, nämligen i Jättendal, Hög och Norrala. Dessa kungsgårdar tillhörde Uppsala öd, dvs gårdar tillhörig centralmakten.

Under lång tid gick vägen från Sunded till Nordanstig via Rogsta Ilsbo, alltså genom byn Steg, som ligger vid kanten av den bergsrygg som skiljer dessa orter åt. Man måste alltså ta sig över "Stejje" för att komma till det område som idag utgör vår kommun.

Dialektalt benämnde man tidigare folk i olika byar efter vilken sida av en ås eller mo som de bodde. Således kallades innevånarna i Ingesarven och Yttre för "Sönnamogarna" och folket som bodde mellan byarna Skrämsta och Bjåsta bodde "på Stejje" osv. Därför är det troligt att folk som bodde "norr om Steg" kallades Nolastejjare" (Nordanstigare) och att detta så småningom kom att beteckna det nordöstra hörnet av Hälsingland.

Källa: Boerje Bohlin

Kommunvapnet

Nordanstigs kommunvapen ritades i början av 1980-talet av jättendalssonen Paul Persson, numer bosatt i Alnö. Hästen symboliserar kommunens inland som tidigare präglades av skogsbruk och jordbruksbygd, och fisknätet under knyter an till kusten och fiskenäringen. De sex maskorna i nätet symboliserar de socknar som ingår i kommunen; Hassela, Bergsjö, Ilsbo, Gnarp, Jättendal och Harmånger.

Den heraldiska beskrivningen av kommunvapnet

är en skriftlig beskrivning av vapnet. Vapenskölden som Paul Persson ritat bygger på den beskrivningen: "Sköld av silver, vari en gående hälsingehäst i svart, och blått ett av vågskuror bildat fisknät i silver med sex fullständiga masko". Nordanstigs kommunvapen registrerades hos Patent och Registreringsverket 1988 som nationellt varumärke.

Nordanstigs kommuns logotyp

Nordanstigs kommunvapen ritat av Paul Persson Jättendal. Häst och vågor med nät.

Nordanstigs kommunvapen är ritat av Paul Persson, Jättendal och ser ut så här. Det förekommer även andra tolkningar av den heraldiska beskrivningen av vapnets utformning, men det här är den utformning som Nordanstigs kommun har i sin logotyp. Inga andra varianter av skölden får finnas.

Det är kommunstyrelsen som ger tillstånd till andra verksamheter än Nordanstigs kommun att använda logotypen.

I vår logotyp står texten Nordanstigs kommun i versaler i typsnittet Gill under vapenskölden. Det finns även varianter på hur text och vapensköld kan kombineras och vilka färger som ska användas. Kommunfullmäktige tog beslut om den grafiska profilen senast i mars 2012.

Vill du veta mer om vår logotyp, har frågor om hur den får användas eller har frågor om vår grafiska profil kan du kontakta informationsansvarig.

Uppdaterad: 2016-03-29

Sidansvarig: Webbredaktionen

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Webbredaktionen

0652-360 00 växel

Besöksadress
Kommunhuset
Södra Vägen 14
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner