Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Miljömål

Miljöarbetet i Nordanstigs kommun styrs av nationella, regionala och lokala miljömål.  De ska säkerställa att vi till nästa generation har löst de stora miljöproblemen.

Nationella miljömål

Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål som vi alla ska ta hänsyn till.

Regionala miljömål

Länsstyrelsen Gävleborg har antagit ett antal miljömål som länets kommuner och organisationer arbetar med.

Lokala miljömål

Nordanstigs kommun har tecknat avtal med Länsstyrelsen om hur vi kan bidra till att nå de regionala miljömålen.

Vision 2020

Miljömålen finns även i vår Vision 2020 där det står att kommunen ska vårda naturen för kommande generationer och skapa lockande boendemiljöer.

Uppdaterad: 2018-04-13

Sidansvarig: Anna Heijbel, miljö- och klimatstrateg

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Miljö- och klimatstrateg

Anna Hesselgren-Heijbel

Anna Hesselgren-Heijbel

0652-362 84
072-527 83 90

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner