Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 13 december 2018

Kvalitet och hållbar utveckling

Medborgarens krav på information, valfrihet, kvalitet, delaktighet och medbestämmande i den offentligt finansierade verksamheten ökar och detta ställer högre krav på

Utveckling ställer nya krav på kommunen. Krav som i ökad utsträckning innebär en bättre och utökad medborgardialog, ett ständigt effektiviseringsarbete och en hög kvalitet på de tjänster som vi tillhandahåller.

Kommunens styr- och kvalitetssystem

Nordanstigs kommuns verksamhet styrs utifrån vision, övergripande inriktningar och ambitioner och mål som bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/styrelse. Kommunfullmäktige styr och följer upp i denna struktur genom målplaner och övriga styrande dokument som delårsrapporter och årsredovisning.

Jämförelser och utvärderingar

För att hela tiden utveckla och förbättra kommunens verksamheter och service sker utvärderingar.

Uppdaterad: 2018-04-09

Sidansvarig: Mats Widoff, enhetschef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Enhetschef

Mats Widoff

Mats Widoff

070-610 68 50

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner