Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 19 november 2018

Minskat matsvinn

- Våra kockar och måltidspersonal får utbildning för att vi ska kunna minska matsvinnet

Vi vill minska svinnet från måltider inom vård, skola och omsorg och skona miljön. Kockar och övrig måltidspersonal får genom projeket mindrematsvinn.nu lära sig att minska vårt matssvinn. Projeket pågår mellan 2011 och 2013.

- Vi har aktivt varit med sedan projektet mindrematsvinn.nu började 2011. Då fick vi stark och glädjande återkoppling av Hushållningssällskapet, att vi redan arbetar mycket bra och är på rätt väg här i kommunen, säger kostchef Elisabeth Engberg.

Fredagen 9 mars 2012 fortsätter vi att utbilda kockar och måltidspersonal inom äldreomsorg, skolor och förskolor i hur vi kan minska vårt matsvinn

Dagen är fylld av viktigt erfarenhetsutbyte. Bland annat ger Hushållningssällskapets matkonsult förslag på hur vi ska kunna undvika överproduktion och skapa förutsättningar för att minska svinnet i både kök, servering och det som blir över på våra tallrikar.

Ett sätt kan vara att vi börjar mäta hur mycket matsvinn det blir i kökets olika delar så att vi kan se var, när och varför matsvinn uppstår.

I Nordanstig har vi arbetat aktivt sedan 2009 med att minska svinnet på råvaror. Vi har informerat om svinnet från tallrikar och mats om måste kastas vid elevrådsmöten i skolorna, serviceträffar inom barnomsorgen och vid kostmöten inom äldreomsorgen. Vi har också jobbat mycket med att minska vårt svinn i köken så att vi lagar så exakta portioner som möjligt och fyller på i serveringsdiskarna ofta och i mindre skålar.

Målsättningen med projektet och utbildningen är att matgästerna ska äta den mängd mat de behöver och att vi samtidigt minskar svinnet

Mat behöver vara både god och näringsrik och lagas och serveras i en trevlig miljö av serviceinriktad och professionell personal. Om olika yrkesgrupper samverkar kan köken och matgästerna lyckas minimera matsvinnet kan vi vara många som står som vinnare.

Matkostnaderna kan minska och kommunen skulle istället kunna välja att köpa mer kvalitetslivsmedel, göra investeringar som förhöjer matkvalitén eller servera mer frukt för slantarna.
 
- Vinsten med den här fortsättning i utbildningen är att få träffa andra kommuner, bilda nätverk och ytterligare få inspiration i hur vi ska minska matsvinnet. Vi har kommit en god bit på väg men kan förbättra oss ytterligare, berättar kostchef Elisabeth Engberg.

Det finns mål om att minska avfallet totalt både på EU-nivå och i den nya svenska avfallsplanen

Att minska just matavfall är en prioriterad fråga. Matproduktionens påverkan på miljön är stor och mat som kastas har i princip producerats i onödan.

Det nationella projektet mindrematsvinn.nu står för utbildningen av vår kökspersonal

Det är Hushållningssällskapet som driver projektet och verkar för att minska onödigt matsvinn i kök inom vård, skola och omsorg. Projektet genomförs under 2011-2013 och är delvis finansierat av Jordbruksverket som en del av förverkligandet av de nationella miljömålen.

Uppdaterad: 2017-02-21

Sidansvarig: Karin Henningsson, kost- och städchef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kost- och städchef

Karin Henningsson

Åsa Wigg

0652-361 64

Skicka meddelande till

Biträdande
Kost- och städchef

Signhild Edström

Signhild Edström

0652-361 87

Skicka meddelande till

Kost- och städsamordnare

Malin Persson

Signhild Edström

0652-363 74

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner