Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 30 april 2017

Kommunens organisation

Kommunstyrelsens förvaltning

Ekonomi, kvalitet- och utvecklingsenheten
Folkhälso- och ungdomssamordnare
Gymnasieutbildning
IT, IT-strateg
Kommun- och utskottssekreterare
Norrhälsinge Miljökontor
Norrhälsinge Räddningstjänst
Allmänkultur och föreningar
Personalenheten, PA-HR
Samhällsutveckling & kommunikation
Teknik & hållbarhet
Vuxenutbildning   
Överförmyndarkontoret

Plan & bygg
Kansli- och kommunikation
Näringsliv & turism
Arkiv och dokumenthantering

Infrastruktur & miljöutveckling
Avfall & återvinning
Kost & städ
Transport och bilpool

Bibliotek
Förskola, skolbarnsomsorg och grundskola
Kultur för skolbarn

Alkoholhandläggning
Arbetsmarknadsenhet
Asyl
Ensamkommande barn
Invandrarenhet
Mobila teamet

Individ- och familjeomsorg - vuxna
Budget- och skuldrådgivning
Försörjningsstöd
Vuxen- och missbruksenhet
Öppenvård

Individ- och familjeomsorg - barn
Barn- och familjeenhet
Familjehem
Familjerådgivning
Familjerätt
Medling
Öppenvård

Anhörigstöd
Bemanningsenhet
Boendesamordnare
Daglig verksamhet
Dagverksamhet äldreomsorgen
Gruppboende
Hemsjukvård
Hemtjänst
Kontaktfamiljer
Kontaktpersoner
Korttidsvistelse
Korttidsboende

Ledsagare
Nattpatrull
Omsorgen om funktionshindrade
Personligt ombud
Psykosocialt boendestöd
Rehabverksamhet
Sjuksköterskeorganisation
Särskilt boende

Biståndsenhet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Uppdaterad: 2017-02-21

Sidansvarig: Fredrik Pahlberg, kommunchef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kommunchef

Fredrik Pahlberg

Fredrik Pahlberg

0652-361 01

Skicka meddelande till

Tf. verksamhetschef
Samhällsutveckling &
kommunikation

Tord Wannberg

Mona Franzén-Lundin

0652-361 68
070-658 66 22

Skicka meddelande till

Verksamhetschef
Teknik & hållbarhet

Mats Widoff

Mats Widoff

0652-361 73
070-610 68 50

Besöksadress
Kommunhuset
Södra Vägen 14
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Utbildningschef för förskola,
fritidshem och grundskola

Eva Fors

Eva Fors

0652-362 22
070-246 97 27

Besöksadress
Kommunhuset
Södra Vägen 14
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Socialchef

Kristina Berglund

David Lindqvist

0652-360 00 växel
070-669 24 31

Skicka meddelande till

Vård- och omsorgschef

Malin Rutström

Malin Rutström

0652-361 28
070-565 62 63

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner