Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Nordanstig Vatten AB

Nordanstig Vatten AB är ett kommunalt bolag som ägs till 100 % av Nordanstigs kommun. Bolaget äger den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Nordanstigs kommun.

Nordanstig Vatten AB producerar och distribuerar dricksvatten till drygt 5000 människor samt omhändertar och renar avloppsvatten. Inom Nordanstigs kommun är ca 50 % av medborgarna anslutna till Nordanstig Vattens anläggningar.

Ägarnas syfte är att genom bolaget driva och utveckla vattenförsörjning och avloppshantering för att tillgodose brukarnas behov av vattentjänster samt bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och miljö.

Drift och underhåll av de allmänna VA-anläggningarna i Nordanstig utförs av MittSverige Vatten & Avfall AB på uppdrag av Nordanstig Vatten.

Protokoll Nordanstig Vatten AB

MittSverige Vatten AB

MittSverige Vatten AB sköter drift och underhåll av kommunens allmänna VA-anläggningar. Det är ett kommunalt bolag som producerar och distribuerar dricksvatten till drygt 120 000 människor i Sundsvalls, Timrås och Nordanstigs kommuner. MittSverige Vatten AB tar också hand om och renar avloppsvatten som därefter återförs till naturen.  

MittSverige Vatten AB är Sundsvall, Timrå och Nordanstig kommuners gemensamma bolag för VA-samverkan över kommungränserna. MittSverige Vatten AB ägs av Sundsvall Vatten AB (80 %), Timrå Vatten AB (18 %) och Nordanstig Vatten AB (2 %).

Verksamheten är helt avgiftsfinansierad. 

Protokoll MittSverige Vatten AB

Uppdaterad: 2018-06-25

Sidansvarig: Björn Hylenius, ekonomichef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner