Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Hästen i Nordanstig

Kommunvapnet

Nordanstigs kommunvapen ritades i början av1980-talet av jättendalssonen Paul Persson.

Hästen symboliserar kommunens inland som tidigare präglades av skogsbruk och jordbruksbygd, och fisknätet under knyter an till kusten och fiskenäringen.

De sex maskorna i nätet symboliserar de socknar som ingår i kommunen; Hassela, Bergsjö, Ilsbo, Gnarp, Jättendal och Harmånger.

Läs mer om Nordanstigs kommuns logotyp, om regler och hur den får användas.

Historik om hästuttagningsnämnden från 1895 -1979

Hästuttagningsnämnden var en kommunal myndighet som varje år skulle utse hästar och fordon för krigsmaktens behov om de skulle bli mobilisering.

  • 1895 - Lagen om anskaffande av hästar och fordon för krigsmakten trädde i kraft.
  • 1897 - bestämdes att hästuttagningsnämnden skulle utses även i fredstid.
  • 1915 - beslöts att en hästuttagningsnämnd med mellan tre och fem ledamöter skulle finnas i varje kommun. Ordförande tillsattes av Länsstyrelsen och de övriga ledamöterna av kommunen bland personer som var förtrogna med hästuppfödning och lanthushållning.
  • 1 juni 1934 - upphörde kommunens skyldighet att utse hästuttagningsnämnd och ansvaret lades i stället på Länsstyrelsen.
  • Från 1943 - återkommer Hästuttagningsnämnden som obligatoriskt kommunalt organ med huvuduppgift att tillvarata näringslivets intressen.
  • Enligt 1953 års lag om uttagande av vissa förnödenheter under fredstid, sägs att det i varje kommun skall finnas en uttagningsnämnd  för att tillvarata näringslivets behov i fråga om uttagning av traktorer och hästar.
  • 1963 - Reglerna ändrades igen och man hade bara till uppgift att utse hästar.
  • 1977 - togs kravet på att utse en särskild uttagningsnämnd bort. En annan nämnd  skulle vara uttagningsnämnd och om ingen var utsedd var kommunstyrelsen uttagningsnämnd.
  • 1973-1979 - Nordanstigs kommunfullmäktige utsåg 6 december 1973 Uttagningsnämnd för åren 1974-1976. sedan har Uttagningsnämnd utsetts även för åren 1977-1979.

Källa: Jan Wadin, arkivansvarig, Nordanstigs kommun

Text

Uppdaterad: 2016-03-29

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner