Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Lördag 29 april 2017

Styr- och kvalitetsarbete

Syftet med målstyrningsmodellen  är att den ska underlätta kommunfullmäktiges styrning och uppföljning av nämnderna.
Målen ska utgå från de övergripande politiska inriktningarna. Modellen ska tillämpas mellan fullmäktige och nämnderna. Målstyrningen ska vara enkel , tydlig och antalet mål  som beslutas av kommunfullmäktige ska begränsas. Målstyrning ska bidra till att tydliggöra vilka mål som ska följas upp, utvärderas och rapporteras  till kommunfullmäktige.

Uppdaterad: 2016-01-13

Sidansvarig: Björn Hylenius, enhetschef - Ekonomi och Kvalitet och utveckling

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Prenumerera

  på ny information från Resultat och kvalitetsidorna

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner