Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Lördag 29 april 2017

Sammanställning grundskolan - skolenkät 2012

Enkätundersökningen som vi gjorde hösten 2012 bestod av flera delar och grundskolan var en av dem. Sammanställningen visar olika områden att förbättra och utveckla.

Grundskolans del i undersökningen är sammanställd och du kan läsa hela rapporten som pdf-dokument här.

Grundskolans del av enkäten visar bland annat

  • Elever i år 2 upplever att de är trygga i skolan
  • Föräldrar upplever att deras barns skola inte är en trygg plats.
  • Elever, vårdnadshavare, föräldrar och pedagoger tycker att det saknas studiero under lektionstid. En del pedagoger trycker att det går åt undervisningstid för att hålla ordning i klassen

– I årskurs 2 är nyfikenheten för att lära mycket hög, eleverna vet hur de ska nå målen och de vet vad lärarna förväntar sig av dem, berättar Eva Fors som är tillförordnad förvaltningschef.

– Utvecklingssamtalen är positiva och engagemanget från lärarna upplevs som bra. Men informationen till föräldrar om det egna barnets lärande i årskurs 5 och 9 kan bli bättre, berättar Eva Fors tf förvaltningschef

Sammanställningen visar vilka områden vi kan bli bättre på

Antalet som svarat på enkäten är för lågt för att vi ska kunna göra en analys av svaren. Men vi kan jämföra svaren för att på så sätt hitta områden att förbättra inom verksamheten.

Vi gjorde skolenkäten hösten 2012 och många fick möjlighet att svara

Det var under hösten som vi gjorde en stor enkätundersökning i förskola, fritidshem och grundskolans år 2, 5 och 9,  Både elever, vårdnadshavare och pedagoger har svarat. Eleverna i år 5 och 9 svarade på samma enkät och har deras svar har redovisats tillsammans.

Det fanns även en enkät på vår webbplats som alla medborgare hade möjlighet att svara på.

Uppdaterad: 2016-03-08

Sidansvarig: Björn Hylenius, enhetschef - Ekonomi och Kvalitet och utveckling

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Enhetschef - Ekonomi och
Kvalitet och utveckling

Björn Hylenius

Björn Hylenius

0652-361 63
070-645 77 62

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner