Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Lördag 29 april 2017

Skolenkät 2012

Vi gjorde en stor enkätundersökning under hösten 2012 för att kunna jämföra vad elever, föräldrar, vårdnadshavare och pedagoger tycker om grundskolan. En annan del av undersökningen riktade sig till föräldrar och vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem. Vi vill få en så bred bild som möjligt av verksamheten i Nordanstigs kommun.

En första sammanställning av grundskolans del av enkäten blev klar i början av februari 2013. Under våren 2013 kommer de andra delarna att reovisas. Undersökningen bestod av flera delar där grundskolan var en av dem.

Fakta om enkätundersökningen

Frågorna handlade om bland annat trygghet i skolan, studieron, delaktighet och inflytande och om vårdnadshavares och elevers syn på om de fick den hjälp i skolarbetet som de behövde. Det fanns även frågor om trivsel- och ordningsregler och hur väl man känner till verksamhetens mål.

Enkäten riktade sig till elever i år 2, elever i år 5 och 9, deras föräldrar och vårdnadshavare och till de pedagoger som undervisar i de årsklasserna.

Syftet med enkäten var att kunna jämföra vad elever föräldrar eller vårdnadshavare och pedagoger tycker och få en så bred bild som möjligt av skolan i Nordanstigs kommun.

Redovisning av hela undersökningen kommer under våren 2013. Den ena delen riktade sig till elever, föräldrar, vårdnadshavare och personal i grundskolans år 2, 5 och 9. Den andra delen som riktade sig till föräldrar och vårdnadshavare i förskola och fritidshem. Vi hade även en webbenkät som allmänheten fick svara på.

Vi har använt Skolverkets enkät. Skolverket föreslår att enkäten ska ingå i kommunernas arbete med uppföljningar av verksamheten.


Uppdaterad: 2016-03-08

Sidansvarig: Björn Hylenius, enhetschef - Ekonomi och Kvalitet och utveckling

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Enhetschef - Ekonomi och
Kvalitet och utveckling

Björn Hylenius

Björn Hylenius

0652-361 63
070-645 77 62

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner