Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 23 maj 2017

Servicemätning 2013

Den 15 januari 2014 publicerade Nordanstigs kommun en servicemätning av kommunorganisationens telefon- och e‑posthantering 2013.

Inom vissa områden har Nordanstigs kommun klättrat - men det tar längre tid att få svar på frågor

I frågor om bemötande har exempelvis vissa framsteg gjorts. Kommunen har klättrat från att 2007 vara sämre än andra kommuner till att 2013 vara långt bättre med att tillgängligöra sina kontaktuppgifter. Arbetet med kommunens grafiska profil har troligen ökat kunskapen om hur medarbetarna ska skriva sina kontaktuppgifter.

Jämfört med 2007 års servicemätning har medborgaren som ringer in till kommunen idag större möjligheter att nå fram till engagerad personal, som kan ge svar på eventuella frågor. Men idag tar det längre tid att få svar per e-post, och när svaren kommer så har de ibland lägre kvalitet än 2007.

Svaren i Medborgarundersökningen 2013 visar liknande problem

Problemen med bemötande och tillgänglighet känner vi igen från medborgarundersökningen 2013, vilken visade låga betyg inom området. Den här servicemätningen som nu gjordes i november 2013 visar att alla inte får svar vid sina telefonsamtal. Av de samtal som medborgarna ringer får bara hälften kontakt med kommunen och av de som kommer fram får bara 30% svar på sina frågor.

Fakta

  • Nordanstig och ett antal andra kommuner genomför mätningar av servicenivån i teleservicen och e-posthantering för att få möjlighet att jämföra kommunens service med andra kommuner och den mätningen som kommunen gjorde 2007. Resultatet av mätningen som förbättringsverktyg för kommunens arbete med service.
  • Mätningen beskriver vad som hänt när kontakt tagits med kommunen, både via kommunens växel och via e-post till kommunens officiella e-postadress.
  • Totalt har 54 sökningar via e-post och 54 via telefon, man har ringt två gånger per fråga. Ett visst bortfall har skett var minst 6 e-brev pga tekniskt fel
  • Frågorna var tre olika inom områdena bygglov, förskola, grundskola, individ o familjeomsorg, miljö o hälsa, gator o vägar, äldreomsorg, handikappomsorg och kultur o fritid.
  • Det är JSM Telefont som genomfört undersökningen i samarbete med SKL, Sveriges kommunel och landsting, under vecka 42-45 2013.

Uppdaterad: 2016-03-08

Sidansvarig: Björn Hylenius, enhetschef - Ekonomi och Kvalitet och utveckling

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner