Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 30 maj 2017

Resvaneundersökning rapport

Att bilen är det viktigaste färdsättet i vår kommun bekräftas

Bilen är det vanligaste färdmedlet i Nordanstigs kommun. Den är vanligast oavsett vilka ärenden vi vill göra och avsett vilken årstid det är.  På sommaren är det fler som går och cyklar än under vintern. Undersökningen om våra resvanor som gjordes i våras visar inte på något nytt för Nordanstigs del.

Vi väljer bilen av enkelhet

Det är enkelheten som är största anledningen till att vi väljer bilen i vår kommun. Av de som svarat på undersökningen använder 71% bilen, något fler än i hela undersökningsområdet. 69% har också tillgång till gratis parkering vid arbete eller studier. Bilen kan också användas vid de flesta resorna, det är betydligt svårare att använda buss vid alla sorters resor.

Vi vill inte ha längre restid

Drygt 40% accepterar inte längre restid. Men ett nytt bättre jobb eller tätare turer i kollektivtrafiken skulle kunna vara anledningar till att arbetsresan fick ta längre tid.

Några skulle kunna tänka sig att åka buss istället för bil

För att välja buss istället för bil är det tätare turer i kollektivtrafiken och billigare trafik som skulle kunna göra att man hellre åker kollektivt. Buss anses ändå vara ett prisvärt färdmedel. Att ha närmare till hållplats skulle också kunna bidra till att bilen fick stå. 

Vi har längre till våra hållplatser i Nordanstig

I Nordanstig har ungefär hälften av de som svarat 400 meter eller kortare väg till hållplats. I undersökningsområdet är det fler som har det avståndet. Att ha närmare till hållplats kan också bidra till att man väljer kollektivtrafik istället för bil. Men mer än hälften tror inte att något skulle kunna göra att bilen fick stå.

Man önskar att kommunen ska satsa på trafiksäkerhet och bättre möjligheter att åka buss

Det man mest vill att kommunen ska prioritera inom trafik och infrastruktur är ökad trafiksäkerhet och möjlighet att åka buss

Mer om Attityd- och resvaneundersökningen 

Attityd- och resvaneundersökningen genomfördes i våras i 13 kommuner från fyra län av Länsstyrelsen i Västernorrland och projektet Bästa Resan. 

Sammanställning av attityd- och resvaneundersökningenPDF

Hela rapporten med Nordanstig (Nordanstig på sid 75-90)PDF

Uppdaterad: 2016-03-08

Sidansvarig: Björn Hylenius, enhetschef - Ekonomi och Kvalitet och utveckling

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Huvudprojektledare
Daniel Gustafsson
Telefon
073-275 16 37
E-post
daniel.gustafsson@lansstyrelsen.se

Projektledare
Anna Modin
Telefon
073-275 16 36
E-post
anna.modin@lansstyrelsen.se

Trafikhandläggare Nordanstigs kommun 2009 - Ann Gottvall

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner