Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Lördag 29 april 2017

LUPP ungdomsundersökning 2013-2014

I oktober 2013 gjorde vi undersökningen LUPP för andra året i kommunen. Ungdomar i år 8 genomförde och gymnasieelver i år 2 har gjort undersökningen i skolan.

LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, en undersökning som Ungdomsstyrelsen tagit fram. Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som har i uppdrag att undersöka hur unga i Sverige har det. Ungdomsstyrelsen heter MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor från mars 2014.

I Nordanstig gjorde vi undersökningen även 2010-2011 och vi kan jämföra resultatet från de båda undersökningarna. Efter första LUPPen togs ett ungdomspolitiskt handlingsprogram fram, och den här LUPPen blir som ett kvitto på vad vi gjort sedan dess.

Vi kommer att ta fram ett nytt ungdomspolitiskt handlingsprogram, efter att resultatet från 2013 års enkät blivit klart under våren 2014.

Ett första resultat av undersökningen
publicerat 4 mars 2014

Många ungdomar vill vara med och påverka

Enkäten visar att en tredjedel bland såväl killar som tjejer i vårt län är intresserade av att vara med och påverka i frågor som rör sin hemkommun . Positivt är även att allt fler av kommunens ungdomar vet vart de ska vända sig om de vill föra fram sina åsikter.

– Efter Lupp 2010 så tog vi fram ett ungdomspolitiskt handlingsprogram. Det och etableringen av en ungdomssamordnartjänst som arbetar med och för ungdomars inflytande kan vara en förklaring till förbättringarna, säger kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson.

Våra ungdomar har en positiv framtidstro

De allra flesta av kommunens ungdomar uppger att de ser positivt på sin framtid. Framtidstron ser genomgående väldigt god ut oavsett kön, ålder eller sysselsättning. Nordanstigs ungdomar delar i princip den goda framtidstron med övriga ungdomar i länet.

I Nordanstig är det många som har sommarjobbat - och som vill starta eget

Bland ungdomarna i Nordanstigs kommun så är det många som har sommarjobbat den senaste sommaren. Sommarjobb är en erkänd framgångsfaktor för att kunna få jobb i framtiden. Positivt är även att omkring hälften av Nordanstigs ungdomar kan tänka sig att starta eget i framtiden.

Skolan är viktig tycker våra ungdomar

För ungdomarna i åldrarna 13-16 så är skolan den viktigaste politiska frågan,  och det är även här ungdomarna anser att det finns en hel del att förbättra. Nordanstigs ungdomar ligger på en lägre nivå än länssnittet när det gäller hur de upplever sin skolsituation.

Vad tycker unga i Gävleborg

  • Unga vill vara med och påverka men upplever att de inte kan göra det så mycket som de önskar
  • De flesta är också nöjda med sin skolsituation
  • Erfarenheter från sommarjobb varierar mycket i länets olika delar.


Läs vad resultatet bland annat visar i den regionala rapporten;

Hur går vi vidare med resultatet?

Den 4 mars 2014 träffades representanter från länets kommuner, Region Gävleborg, Landstinget Gävleborg och Länsstyrelsen för att ta del av, och arbeta vidare med, enkätens resultat och hur vi kan förbättra ungas möjligheter. I Nordanstig har ungdomssamordnaren bland annat besökt högstadiet under våren 2014 för att förankra resultatet genom workshops.

Uppdaterad: 2016-03-08

Sidansvarig: Björn Hylenius, enhetschef - Ekonomi och Kvalitet och utveckling

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Enhetschef - Ekonomi och
Kvalitet och utveckling

Björn Hylenius

Björn Hylenius

0652-361 63
070-645 77 62

Skicka meddelande till

Prenumerera  på ny information från Resultat och kvalitetsidorna

Jag mår inte bra

Du som är ung kan få hjälp om du inte mår bra.

Gå till sidan Hjälp till barn och unga

Relaterade länkar

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner