Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 30 maj 2017

Jämförelseprojektet

Vid 2009 års granskning gällande handikappomsorgen hittades 36% mer information än 2007. Nu hittades 100% när kommunerna för andra gången jämförde sina webbplatser med varandra.
 
Vi har också gjort ca 60 sidor lättläst information på webben, vilket är ganska mycket jämfört med andra kommuner.

Vid första undersökningen, om tillgänglighet, gjordes en granskning av webbplatserna i landets kommuner.
 
Över två hundra medborgarfrågor har ställts. Nordanstigs webbplats finns med, som en av de 15 bästa i landet, när det gäller att få svar på frågor om äldre- och handikappomsorg. Inte dåligt !!!

Om jämföraprojektet

Nordanstig deltog under 2007- 2009 i projektet "Jämföra", ett projekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Rådet för kommunala analyser, RKA och Finansdepartementet.
 
I "Jämföra" ingår alla Hälsingekommuner och Sandvikens- och Älvdalens kommuner.

Syftet är att granska kvaliteten i olika verksamheter, ur ett medborgarperspektiv, för att sedan göra jämförelser kommunerna emellan.
 
De verksamheter som har granskats är: Tillgänglighet-Information-Kommunikation, Äldreomsorgen, Grundskolan och Handikappomsorgen.

Uppdaterad: 2016-03-08

Sidansvarig: Björn Hylenius, enhetschef - Ekonomi och Kvalitet och utveckling

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Enhetschef - Ekonomi och
Kvalitet och utveckling

Björn Hylenius

Björn Hylenius

0652-361 63
070-645 77 62

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner