Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Lördag 29 april 2017

Jämförelser och utvärderingar

Kommunens kvalitetsarbete innefattar upppföljning av huvudmannens ansvar såväl som verksamheternas egenkontroll.

Kommunens kvalitetsarbete innebär uppföljning av kommunstyrelsens beslutade:

målstyrningsprocess

Internkontrollplan

Verksamheternas årliga kvalitetsredovisning, Kvalitetsrapport

Ekonomiska månadsuppföljning, delårsredovisning samt årsbokslut

Uppföljning av politiska beslut

Kommunens synpunkts och klagomålshantering

Uppföljning och utredning av brister i det systematiska kvalitetsarbetet, så som avvikelser och ev. missförhållanden.

Uppdaterad: 2016-03-08

Sidansvarig: Björn Hylenius, enhetschef - Ekonomi och Kvalitet och utveckling

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Enhetschef - Ekonomi och
Kvalitet och utveckling

Björn Hylenius

Björn Hylenius

0652-361 63
070-645 77 62

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner