Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 30 april 2017

Ekonomi, kvalitet och utveckling

Idag ser vi en förändring av medborgarnas krav på information, valfrihet, kvalitet, delaktighet och medbestämmande i den offentligt finansierade verksamheten.

Denna utveckling ställer nya krav på kommunen. Krav som i ökad utsträckning innebär en bättre och utökad medborgardialog, ett ständigt effektiviseringsarbete och en hög kvalitet på de tjänster som vi tillhandahåller.

Kommunens styr- och kvalitetssystem

Nordanstigs kommuns verksamhet styrs utifrån vision, övergripande inriktningar och ambitioner och mål som bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/styrelse. Kommunfullmäktige styr och följer upp i denna struktur genom målplaner och övriga styrande dokument som delårsrapporter och årsredovisning.

Jämförelser och utvärderingar

För att hela tiden utveckla och förbättra kommunens verksamheter och service sker utvärderingar.

Uppdaterad: 2016-02-26

Sidansvarig: Björn Hylenius, enhetschef - Ekonomi och Kvalitet och utveckling

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Enhetschef - Ekonomi och
Kvalitet och utveckling

Björn Hylenius

Björn Hylenius

0652-361 63
070-645 77 62

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner