Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 23 mars 2017

TobaksFRI duo

Tobaks FRI duo är en kontraktsmetod som innebär att elever skriver kontrakt med en vuxen om att vara tobaksfri.

Historik

TobaksFRI duo startades 1993 i Västerbotten och infördes i Nordanstigs kommun 2012, det finns idag en arbetsgrupp som består av elever, skolsköterska, folkhälsosamordnare, ungdomssamordnare och en representant från folktandvården.

TobaksFRI duo är både ett roligt och framgångsrikt sätt att förebygga tobaksbruk. Men för att lyckas krävs vuxna som hjälper till. Flera studier visar på att unga människor vill ha tydliga vuxna omkring sig och att föräldrar, skola och samhälle ska samma regler.

Information om metoden

Information om TobaksFRI duo ges bland annat på föräldramöten från åk 6 till åk 8, eleverna i år 6 får information på skolorna av arbetsgruppen och skolans hemsida för elever.

Kontrakt och försäkran

Kontrakt skrivs tillsammans med en tobaksfri förälder/syskon över 18 år/annan vuxen på kontraktskrivningskvällarna eller hemma med en förälder.    Kontrakten samlas in av de vuxna i arbetsgruppen. kontraktet gäller det till man slutar i åk 9, årligen skrivs en försäkran i maj månad att man är fortsatt tobaksfri.

Lokal hemsida

Under 2014 har en lokal hemsida skapats av en elev i arbetsgruppen där kan du som vårdnadshavare följa vårt lokala arbete och aktiviteter i Nordanstig.

TobaksFRI duo i Nordanstiglänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2016-02-26

Sidansvarig: Christin Hübenette, brå- och folkhälsosamordnare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner