Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Hälsa på lika villkor undersökning 2010

Här kan du läsa en del resultatet från vår undersökning i levnadsvanor som gjordes under 2010.

2013 kommer Gävleborgs Län att delta i undersökningen HLV Hälsa på lika villkor.

Vi vill gärna ändra våra dåliga vanor

Svaren från undersökningen visar att vi gärna vill ändra våra dåliga vanor inom flera områden. Det är både Nordanstigsbor och länets invånare som vill ändra sig!

Den nationella folkhälsoenkäten HLV "Hälsa på lika villkor"  har gjorts av Statistiska Centralbyrån, i samarbete med Folkhälsoinstitutet och Sveriges landsting och regioner. Det var personer mellan 16 och 84 år som deltog i undersökningen som gjordes 2010.

Resultatet har har jämförts med förra undersökningen som gjordes 2007. Men frågan om man vill ändra sina ohälsosamma vanor fanns med för första gången i undersökningen 2010.

Svaren från Nordanstigsborna

Kvinnor snusar mer och röker mindre men vill sluta helt

Kvinnor har börjat snusa mer men röka mindre. Både män och kvinnor i Nordanstig röker lika mycket som man gör i övriga delar av landet, men vi snusar mer. Det finns ändå en vilja att sluta röka och snusa och man vill gärna ha hjälp med att sluta.

Både män och kvinnor vill äta mer grönt och frukt

36 % av männen och 27 % av kvinnorna äter inte alls frukt och grönt varje dag eller bara en gång om dagen. De flesta av de som äter väldigt lite frukt och grönsaker vill öka sitt intag.

Många rör sig inte tillräckligt mycket men vill det

Det är ungefär 40% av kvinnorna som inte är så fysiskt aktiva. Det är några fler män än kvinnor. Mer än två tredjedelar av de som inte rör sig tillräckligt mycket vill öka sin fysiska aktivitet.

Fetman har ökat mycket

Fetman, och då räknar vi ett BMI-värde över 30, har bland männen ökat från 14 % 2007 till 23 % 2010. Bland kvinnor har fetman ökat med 2%, till 17 %.

diagram som visar viljan att föändra sina dåliga vanor.

Diagrammet visar länets invånare och hur stark vilja olika risk-grupper har för att förbättra sitt levnadssätt. Så här många vill ändra sig; 71% av de som röker varje dag, 45 % av de som snusar varje dag, 66% av de som äter lite frukt och grönsaker, 36 % av de som dricker mycket alkohol och 81% av de som sitter stilla för mycket på sin fritid.

Svaren från länets medborgare

Vi rör på oss för lite

Även i länet som helhet är vi dåliga på att röra på oss tillräckligt mycket, vi har till och med blivit sämre sedan förra mätningen. Både män och kvinnor är också fetare om man jämför med övriga landet.

Det är många som använder tobak och snus

I Gävleborg är vi också fler som snusar dagligen och det är 25 % som använder tobak.

Alkohol vanligast hos män och yngre

Alkoholvanor som är riskfyllda är vanligare hos män än hos kvinnor. Det är också mycket vanligare att yngre personer än äldre dricker alkohol.

Uppdaterad: 2018-09-20

Sidansvarig: Christin Hübenette, brå- och folkhälsosamordnare

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner