Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 15 november 2018

Brå- och Folkhälsorådet

I vår kommun är brottsförebyggande arbete och en väl utvecklad folkhälsa viktiga framgångsfaktorer för att göra kommunen trygg och attraktiv att leva och bo i.

Brå- och Folkhälsorådets arbete

Brå, Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet har till uppgift att utveckla samverkan mellan kommuninvånare, företag, organisationer och myndigheter.

Rådet ska också driva det viktiga arbetet med att främja hälsa, förebygga brott och drogmissbruk i kommunen för att öka folkhälsan och tryggheten.

Folkhälsopolitiska mål

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken, som innebär en mer långsiktig och förebyggande struktur för folkhälsoarbetet. Genom att stärka jämlikhetsaspekten i folkhälsomålet, samt att renodla antalet målområden, är syftet att bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.
Det övergripande målet för folkhälsopolitiken omformuleras med ett tydligare fokus på jämlik hälsa. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Målet innebär att statliga myndigheter som har uppgifter eller verksamhet som påverkar folkhälsan ska beakta effekterna på folkhälsan.

Den lokala folkhälsoplanen kommer under hösten 2018 att revideras med utgångspunkt från folkhälsopolitikens nu åtta målområden.  

Aktuellt från Brå- och folkhälsorådet

2018-09-20

Trygghetsvandringar hösten 2018

BRÅ- och folkhälsorådet samordnar höstens trygghetsvandringar med polisen, Norrhälsinge Räddningstjänst, Nordanstigs bostäder och hyresgästföreningen.

Trygghetsvandring görs för att skapa en bättre och tryggare närmiljö för oss medborgare.

Bergsjö 27 september klockan 18.00 samlas vi i polisens lokal.

Gnarp 2 oktober klockan 18.00 samlas vi i Gnarp skolas matsal.

Har du som medborgare/förening något du vill ta upp eller gå med?

Anmäl ärendet eller ert deltagande till BRÅ-och folkhälsosamordnare
Christin Hübenette genom att skicka ett meddelande.

 

Till dig som är förälder till en tonåring

Under 2018 genomför Nordanstigs kommun informationsinsatsen TÄNK OM som handlar om föräldrar, tonåringar och alkohol. Arbetet som startade vid valborg fortsätter nu med insatser vid skolavslutningen och även vid andra tillfällen under året som exempelvis sommar/festivaler, skolstart, höstlov/halloween och nyår. Vid dessa tillfällen är risken för att unga ska dricka alkohol högre än vanligt.

Föräldrar som engagerar sig och sätter tydliga gränser har nämligen stora möjligheter att påverka sina barns alkoholdebut och alkoholkonsumtion.

I vårt län tycker de allra flesta tonårsföräldrar att det är fel att ge sina ungdomar alkohol. Och även om det fortfarande förekommer, så är det få ungdomar som får alkohol av sina föräldrar. Vi vill därför helt enkelt uppmana dig att fortsätta stå på dig i frågan eftersom det hjälper din tonåring att avstå från alkohol.

Har du funderingar kring tonåringar och alkohol?

 

2018-03-12

Hälsa på lika villkor 2018

12 000 invånare i Gävleborg har fått ett blått kuvert från Folkhälsomyndigheten.
Är du en av dem har du blivit utvald att delta i folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor"?

Folkhälsoenkäten tar reda på hur befolkningen mår och hur hälsan i länet förändras över tid.

Resultatet av enkäten blir ett beslutsunderlag för dem som tar politiska beslut om åtgärder som kan påverka din hälsa.
Det kan till exempel handla om utvecklingen i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder.

Datainsamlingen pågår fram till 13 juni, 2018.

 

Uppdaterad: 2018-09-20

Sidansvarig: Christin Hübenette, brå- och folkhälsosamordnare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Brå- och Folkhälsosamordnare

Christin Hübenette

0652-362 14
073-275 54 95

Skicka meddelande till

Länkar
  • Sluta röka linjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner