Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 30 april 2017

Brå- och Folkhälsorådet

I Nordanstigs kommun är brottsförebyggande arbete och en väl utvecklad folkhälsa viktiga framgångsfaktorer för att göra kommunen trygg och attraktiv att leva och bo i.

Brå- och Folkhälsorådets arbete

Brå, Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet har till uppgift att utveckla samverkan mellan kommuninvånare, företag, organisationer och myndigheter.

Rådet ska också driva det viktiga arbetet med att främja hälsa, förebygga brott och drogmissbruk i kommunen för att öka folkhälsan och tryggheten.

Med utgångspunkt från folkhälsopolitikens elva målområden har
kommunfullmäktige i Nordanstig valt att prioritera fyra målområden under 2015-2018. Utifrån de prioriterade målområdena har en folkhälsoplan för 2016-2020 att arbetats fram av folkhälsosamordnaren i samverkan med BRÅ- och folkhälsorådet. 

Aktuellt från Brå- och folkhälsorådet

  


 

2017-04-28

Tips och råd till tonårsföräldrar inför Valborg

Valborg är en helg då många ungdomar smakar alkohol för första gången och riskerar att råka ut för otrevliga händelser i samband med alkoholförtärning såsom olycksfall, våld eller oönskad sex. En restriktiv hållning från föräldrar har visat sig ha störst effekt för att minska alkoholintaget hos ungdomar. Nedan finner du länken till Tonårsparlören som innehåller många goda tips och råd till tonårsföräldrar.

 

2017-04-10

Sommarlovsaktiviteter 2017

Vi har även i år beviljats medel till sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år. Har du som förening aktiviteter ni vill anordna i sommar så skriv ut och ansök om medel genom att fylla i blanketten i bifogad fil nedan. Ansökan ska vara handläggaren tillhanda senast 30 april.

2017-03-30

Folkhälsoplan

Kommunstyrelsen antog 14 mars,2017 folkhäloplanen för 2016-2020, nu börjar arbetet med att ta från aktiviteter kopplat till målen som kommer att följas upp årligen med ett välfärdsbokslut.

 

Uppdaterad: 2017-04-28

Sidansvarig: Christin Hübenette, brå- och folkhälsosamordnare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Brå- och Folkhälsosamordnare

Christin Hübenette
Christin Hübenette

0652-362 14
073-275 54 95

Skicka meddelande till

Länkar
  • Sluta röka linjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner