Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 24 mars 2017

Brå- och Folkhälsorådet

I Nordanstigs kommun är brottsförebyggande arbete och en väl utvecklad folkhälsa viktiga framgångsfaktorer för att göra kommunen trygg och attraktiv att leva och bo i.

Brå- och Folkhälsorådets arbete

Brå, Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet har till uppgift att utveckla samverkan mellan kommuninvånare, företag, organisationer och myndigheter.

Rådet ska också driva det viktiga arbetet med att främja hälsa, förebygga brott och drogmissbruk i kommunen för att öka folkhälsan och tryggheten.

Med utgångspunkt från folkhälsopolitikens elva målområden har
kommunfullmäktige i Nordanstig valt att prioritera fyra målområden under 2015-2018. Utifrån de prioriterade målområdena håller en folkhälsoplan för 2015-2018 att arbetats fram av BRÅ- och folkhälsorådet. 

Aktuellt från Brå- och folkhälsorådet

 


 

 

2016-12-22

Rådet har ordet

Under 2016 har BRÅ- och folkhälsorådet haft möten vid fem tillfällen, vi har tillsammans med polisen anordnat dialogmöten när buskörningar och vandaliseringar i byarna eskalerade på kvällar och nätter, särskilt inbjudna var vårdnadshavare och grannsamverkan i Gnarp, Harmånger och Bergsjö. Dialogerna har bland annat bidragit till att det startats upp föräldravandringar på kvällarna i Gnarp, ungdomsgården i Bergsjö har öppnat igen.
Harmångers ungdomsgård har rekordmånga ungdomar inskrivna, bra jobbat alla föräldrar som gör det mäjligt att ha den öppen.  

Rådet har också anordnat medborgardialoger i Bergsjö, Hassela, Gnarp och Harmånger som ska mynna ut i medborgarlöften för 2017.

I länken nedan finns information från BRÅ centralt om hur man startar grannsamverkan och anordnar trygghetsvandringar som nu översatts till 16 språk.

Folkhälsoplanen för 2016-2018 har reviderats för Nordanstigs kommun men ska vidare för beslut innan den publiseras.

Det drogpolitiska handlingsprogrammet för Nordanstig 2016-2020 håller på att revideras efter den nationelle ANDT strategin.

Tips till föräldrar och vårdnadshavare inför jullovet

Inför jullovet har BRÅ- och folkhälsorådet i samverkan med skola, polis och socialtjänsten lite tips och råd till tonårsföräldrar/vårdnadshavare.

Aktiviteter för våra barn och ungdomar under jullovet

På kommunens webbplats finns en evenemangskalender där man läsa om vad som händer i Nordanstig och på ungdomssidan har man samlat några riktade aktiviteter för ungdomar.

2016-11-10

Polisen och rådet anordnar medborgardialoger

Under öppet hus i Bergsjö 29 oktober påbörjade polisen och BRÅ- och folkhälsorådet medborgardialogen om "Trygghet och Trivsel" i Nordanstigs kommun. Resultaten i enkäten som består av 4 frågor ska mynna ut i medborgarlöften för Nordanstig, 2017. 
Som medborgare i Nordanstig har du nu möjlighet att vara med och påverka.

Polisen, ordförande i rådet och kommunens folkhälsosamordnare fortsätter dialogen lördag 12 november i:   

Hassela, utanför Coop nära klockan 10.00-11.00

Gnarp, utanför ICA Stjärnan klockan 12.30-13.30

Harmånger, utanför ICA starks klockan  14.00-15.00 

Välkomna!

 

2016-10-04

Dialogmöten med Brottsförebyggande rådet fortsätter

Efter en längre tids vandaliseringar och buskörningar i vår kommun samlar brottsförebyggande rådet medborgarna för dialog. 
Mötet i Gnarp 26 september resulterade i att föräldravandring håller på att startas upp och fler vuxna har skrivit upp sig på ByaSpan listan.

Måndagen den 24 oktober kommer rådet till Bergsjö skola kl. 18.00-19.00 och i Harmånger ses vi  kl. 19.30-20.30 på Harmångers ungdomsgård. 

Särskilt inbjudna är föräldrar, byavakter och grannsamverkan 

 

Ungdomsdialog under höstlovet 2016

Ungdomssamordnaren och några ungdomar håller just nu på att planera en ungomsdialog som ska vara under höstlovet.  
Tid och datum kommer inom kort. 

För frågor kontakta folkhälso- och ungdomssamordnaren Christin Hübenette.

 

2016-09-01

Seniorer- Balansera mera!

Fredag 7 oktober anordnas en heldag med föreläsningar och information för äldre om säkerhet på Kulturhuset Bergsjögården. Balansera mera är en nationell kampanj som samordnas av Socialstyrelsen 3-9 oktober, årets teman är mat, motion och mediciner.
Tidigare anordnades kampanjen av MSB, myndigheten för Samhällskydd och beredskap under namnet Peppar,Peppar- en dag för seniorers säkerhet.

Mer information och program om denna dag kommer att finnas i högra spalten på balansera mera och i Nordanstigarn. 

Vill du veta mer?
Kontakta Christin Hübenette, folkhälsosamordnare

 

2016-06-08

Sommarlov för våra ungdomar

I samband med skolavslutning, skolstart, lov och olika arrangemang vårdas fler ungdomar på sjukhus på grund av alkoholförgiftning.

Skolan, socialtjänst, polismyndigheten, brottsförebyggande- och folkhälsoråd har nu inför Skolavslutningen sammanställt lite information och tips till dig som vårdnadshavare i länken nedan.

Mer tips och råd på Tänk Om´s hemsida nedan.

2016-02-09

Föräldrar och vårdnadshavare

Periscope är en populär app bland våra barn och ungdomar idag. Via denna app kan man filma och liveströmma vad man gör just nu. Misstänkta fall av grooming och nätpedofili med barn inblandade har upptäckts i appen. BRÅ- och folkhälsorådet i Nordanstig vill tillsammans med skola, socialtjänst och polis be alla föräldrar att vara uppmärksam på vilka appar våra barn och unga använder.

2015-12-18

Tonårsföräldrar och vårdnadshavare

Inför jullovet har BRÅ- och folkhälsorådet i samverkan med skola, polis och socialtjänsten  arbetat fram ett informationsblad med tips och råd till tonårsföräldrar/vårdnadshavare i länken nedan. Mer Tänk Om information hittar man i "informationsfolder Tänk Om" längre ner på sidan.


2015-07-02

Internationella äldredagen 

1oktober är den internationella äldredagen och det kommer att anordnas en heldag på Bergsjögården med föreläsningar, utställare, tipspromenad och underhållning. Temat för i år är Bättre balans. Program för dagen kommer ut under hösten 2015.

I samband med FN:s internationella äldredagen den 1 oktober, kommer den  veckolånga kampanjen Ramla inte! att pågå i Gävleborg. 

Kan du/ni göra något för att minska fallolyckor i Gävleborg?

2015-06-18

​Sommaren 2015

BRÅ- och folkhälsorådet har hittills haft två råd, protokoll från dessa hittar man i vänstermarginalen.
Trygghetsvandringarna har från 2015 ersatts till att man som medborgaren anmäler skador, fel eller tips om förbättringar själva på kommunens hemsida genom att klicka på länken i högermarginalen eller via telefon.
Representanter från rådet var 2 juni, 2015 på återkopplingen i Söderhamn av medborgardialogen som polisen anordnade i Nordanstig 14 oktober 2014. Det kommer att upprättas ett medborgarlöfte mellan polis och kommun som ska vara klart under hösten 2015.


BRÅ- och folkhälsorådet önskar alla en skön och härlig sommar!

2015-06-04

Till tonårsföräldrar och vårdnadshavare

Inför sommarlovet har BRÅ- och folkhälsorådet i samverkan med skola, polis och socialtjänsten  arbetat fram ett informationsblad med tips och råd till tonårsföräldrar/vårdnadshavare i länken nedan. Mer Tänk Om information hittar man i "informationsfolder Tänk Om" längre ner på sidan.

2015-04-30

Tonårsföräldrar/vårdnadshavare

Inför Valborg har BRÅ- och folkhälsorådet i samverkan med skola, polis och socialtjänsten  arbetat fram tips och råd i en informationsfolder vad en tonårsförälder/vårdnadshavare kan göra för att våra ungdomar ska ta avstånd från alkohol.

2014-12-11

Breddad trygghetsträff 24 november 2014

BRÅ- och folkhälsorådet anordnarde en breddad trygghetsträff på Bergsjögården. Inbjudna var representanter från Grannsamverkan i Strömsbruk, Byavakter från Gnarp och Bergsjö och föreningar som denna kväll representerades av Allas Gnarp. Under kvällen informerade Norrhälsinge Räddningstjänst om vad de kan erbjuda denna målgrupp för stöd och utbildning och att det har inför exempelvis längre strömavbrott skapats trygghetsnav i Nordanstigs kommun. Trygghetsnaven är våra särskilda boenden: Sörgården i Bergsjö, Bergesta i Gnarp, Hagängsgården i Harmånger och Björkbacken i Hassela.                                                                

Våra närpoliser redovisade brottstatistiken för Nordanstig hittills 2014.          Det som sticker ut från föregående år är inbrottsvågen som ökat under denna period. Polisen lyfter det fantastiska arbetet som utförs av byavakter och grannsamverkan samt den goda samverkan de har med polisen.

De inbjudna informerade om nuläget från våra orter, god samverkan mellan orterna och polisen. Kontaktpersoner för byavakter och grannsamverkan finns på kommunens hemsida.  

De gjorda trygghetsvandringarna 2014 redovisades. Sammanfattningsvis har det varit ett minskat intresse från allmänheten att delta på vandringarna. Det är överlag trygghet att leva och bo i Nordanstigs kommun, god samverkan i byarna. Vad som uppmärksammats är skymmande häckar, avsaknad och trasiga belysningar, dålig sikt vid vissa korsningar, knöliga vägar, gång och cykelvägar. För små återvinningsstationer på vissa platser för att de ska fungera och hållas ordning.                                                         Trygghetsvandringarna kommer från våren 2015 att ersättas av en "Fixa min gata" länk på kommunens hemsida där allmänheten kan skriva in brister/risker under året. Det som kommer in registereras och skickas vidare till berörd verksamhet som i sin tur återkopplar till medborgaren.

Trygghetsmätningen som genomförts i länets samtliga kommuner under augusti-september 2014 redovisades.

En Grannsamverkans utbildning kommer att anordnas i samverkan mellan BRÅ- och folkhälosorådet och polisen på Bergsjögården den 4 februari, 2015 klockan 18.00-20.30.

​Norrhälsinge Räddningstjänst i samverkan med BRÅ- och folkhälsorådet erbjuder Grannsamverkan/Byavakter HLR Hjärt och lungräddnings utbildning den 26 februari på Bergsjögården klockan 18.00-20.00.. Observera begränsat antal, max 15 personer och en kostnad på ca 100 kr/person.

Amälan till  utbildningarna görs via mail eller telefon till BRÅ- och folkhälsosamordnaren Christin Hübenette se kontaktuppgifter.

2014-12-11

Trygghetsmätning 2014

Under augusti-september 2014 har en trygghetsmätning genomförts i länets samtliga kommuner. I Nordanstigs kommun har enkäten skickats ut till 300 personer, slumpmässigt urval. Uppdragsgivare är samhällsrådet i Gävleborgs Län där Länsstyrelsen, Polisen, Landstinget och Region Gävleborg ingår.

Syftet med undersökningen är att skapa en gemensam nulägesbild för att identifiera problem, samt att planera och genomföra trygghetsskapande insatser. Dessutom ska den fungera som ett komplement till det gemensamma ANDT- förebyggande arbetet i Länet och till Polisens medborgardialoger med kommunerna.

Nordanstig har ett av de lägsta värdena 8 % som någonsin uppmätts vad gäller utsatthet för mängdbrott under en 12 månaders period. Den allmänna oron för brott är dock hög i Nordanstigs kommun, orsak kan vara den inbrottsvåg som var precis under mätperioden. Trygghetsuppfattningen i kommunen är mycket bra. BRÅ- och folkhälsorådet i samverkan med polisen arbetar vidare med problembilden undersökningen visar på efter att medborgardialogerna är klara och återkopplade till kommunen.

En film om folkhälsa

En kortfilm om vad folkhhälsa är släpptes den 17 maj 2014 och hade premiärvisning på Skol- och arbetslivsmässan.

Uppdaterad: 2016-12-22

Sidansvarig: Christin Hübenette, brå- och folkhälsosamordnare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Brå- och Folkhälsosamordnare

Christin Hübenette
Christin Hübenette

0652-362 14
073-275 54 95

Besöksadress
Kommunkontoret
Södra Vägen 14
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Länkar
  • Sluta röka linjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner