Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

Synpunkter och frågor

Dina synpunkter är värdefulla för oss i Nordanstigs kommun!

Om du talar om dina synpunkter, idéer eller klagomål för oss får vi en chans att förbättra våra verksamheter.

Tack för att du vill berätta vad du tycker om oss, våra verksamheter och vår service!

Här kan du ge beröm, förslag, klagomål och övriga synpunkter som rör exempelvis kommunens skolor, markområden eller evenemang. Dina synpunkter är viktiga och värdefulla. De hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter.

Så här går det till

Du skickar in dina synpunkter genom att fylla i formuläret längre ner på den här sidan.

Du som lämnar kontaktuppgifter får svar inom 10 arbetsdagar. Vi kan inte garantera att vi gör något åt din synpunkt inom 10 dagar, men du ska ha fått svar om hur vi hanterar den.

Vi hanterar inte synpunkter som rör friskolor, högskolan, privata företag, statliga myndigheter och ländstinget. Dessa synpunkter ska du istället skicka direkt till landstinget, det företag eller den skola eller myndighet det berör.

Synpunkter du skickar in via denna e-tjänst ersätter inte överklagande i myndighetsbeslut.

Hur hanteras mina synpunkter?

Synpunkter och klagomål som kommer in till kommunens verksamheter ankomststämplas och registreras av registrator.

De synpunkter och klagomål som kommit in till kommunens verksamheter sänds skyndsamt till ansvarig chef för verksamheten som ansvarar för att synpunkterna och klagomålen analyseras och åtgärdas så snart som möjligt. Ansvarig chef ger även skyndsam återkoppling förutsatt att du lämnat namn, telefonnummer och/eller e-postadress, om vidtagna åtgärder.

  • Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem.
  • Om det du skrivit innehåller personuppgifter, behandlas det enligt gällande sekretesslag.

Här kan du ladda ner ett portofritt svarsbrev som du kan skicka in dina synpunkter på, eller fyll i formuläret här under.

Formulär för synpunkter

Jag som lämnar synpunkter är * (obligatorisk)


Multiple selection


Den här synpunkten gäller * (obligatorisk)


Multiple selection
Beröm - exempelvis om du tycker att vi inom kommunen har gjort något bra.
Klagomål - exempelvis om du upptäckt något som vi i kommunen gjort mindre bra.
Annan synpunkt - något som inte är beröm, klagomål eller förslag.
Förslag till förbättring - exempelvis när du har idéer om hur kommunen kan bli ännu bättre att bo och leva i.

Försök beskriva så tydligt som möjligt.

Vill du ha svar?  * (obligatorisk)


Vill du ha svar?


Fyll i dina kontaktuppgifter


Fyll i dina kontaktuppgifter


För att kunna skicka in dina uppgifter så måste du klicka i rutan nedan. Följ sedan instruktionen. * (obligatorisk)


Personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar i den här blanketten behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna får bara användas i det ändamål som du lämnat dem för. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Läs mer om vår behandling av personuppgifter på nordanstig.se/gdpr.

Uppdaterad: 2018-10-29

Sidansvarig: Kvalitets- och utvecklingsenheten

Kontakt

Nordanstigs kommun

0652-360 00 växeln

Besöksadress
Kommunhuset
Södra Vägen 14
i Bergsjö

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner