Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 23 mars 2017

VA Sörfjärden

Arbetet med att ta fram ett förslag till verksamhetsområde för VA i Sörfjärden pågår sedan 2012, enligt VA-nämndens beslut. En allmän lösning för vatten och avlopp ska vara färdigställd senast septetmber 2016.

Kommunstyrelsen har som följd av VA-nämndens beslut gett kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Via kommunens VA-bolag Nordanstig Vatten och MittSverige Vatten är arbetet nu påbörjat med att förbereda utredning om vägval, tillståndsprövning och projektering inför utbyggnaden.

Allmän anläggning ska vara färdig
senast 30 september 2016

Beslutet från VA-nämnden innebär att nytt verksamhetsområde ska minst vara motsvarande det av kommunen tidigare beslutade och att kommunen ska ha allmän anläggning för vatten och avlopp färdigställd senast 30 september 2016.                                                              

Thord Wannberg är ansvarig tjänsteman från kommunen.

Styrgrupp
- som leder arbetet

Referensgrupp
- för information, synpunkter och dialog om det pågående arbetet

Här får du information om det pågående arbetet

2014-10-15
Utbyggnad VA Sörfjärden - MittSverige Vatten råder i sitt senaste nyhetsbrev alla att avvakta med egna förberedande arbeten


I Nyhetsbrev 3 för oktober kan du läsa vad som är aktuellt kring projektet med utbyggnad av VA i Sörfjärden.


Uppdaterad: 2016-09-19

Sidansvarig: Tord Wannberg, handläggare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Handläggare

Tord Wannberg

Thord Wannberg

070-658 66 22

Besöksadress
Kommunhuset
Södra Vägen 14
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner