Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Lördag 25 mars 2017

Vatten och avlopp

Rent vatten. Idag... och i framtiden!

Från 1 januari 2007 ansvarar MittSverige Vatten & Avfall AB för vatten och avloppstjänster i Nordanstigs kommun

Aktuellt

2015-09-08
Spaden i backen- Nu startar utbyggnaden av vatten och spillvatten (VA) i Sörfjärden.

2014-10-15
Utbyggnad VA Sörfjärden - MittSverige Vatten råder i sitt senaste nyhetsbrev alla att avvakta med egna förberedande arbeten


I Nyhetsbrev 3 för oktober kan du läsa vad som är aktuellt kring projektet med utbyggnad av VA i Sörfjärden.

2014-09-08
Vatten- och avloppsplan Nordanstigs kommun

Läs mer på VA-planens egen sida

VA Sörfjärden

I slutet av januari 2012 påbörjades arbetet med att ta fram ett förslag till Verksamhetsområde för VA i Sörfjärden, enligt statens VA-nämnds beslut.

Läs mer och följ verksamheten på VA Sörfjärden egen sida

Slamavvattningsanläggning Gnarp

Nordanstigs kommun avser att bygga en anläggning för avvattning av slam från enskilda slamavskiljare på Gingsta 1:3. Ansökan till Länsstyrelsen kommer att skickas in under 2013.

Läs mer

  • Slamavvattningsanläggning i Gnarp

Uppdaterad: 2017-01-24

Sidansvarig: Mats Widoff, verksamhetschef teknik & hållbarhet

Prenumeration & synpunkter
Länkar

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner