Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 18 december 2018

Skog och mark

Markfrågor

Markfrågor som arrenden, försäljning eller förvärv av fastigheter handläggs av Infrastruktur & miljöutveckling.

Kommunens skog

Kommunen äger cirka 1000 ha skog och mark. Förvaltning och skötsel av skogen sker på entreprenad. Holmen sköter kommunens skog. Skötsel av tätortsnära skog och enstaka träd sköter däremot Naturkompetens.

Ungefär 60-65 % av vår skog är tätortsnära skog. Det är till exempel skog som ofta besöks och där det kan finnas vandringsleder, rastplatser, naturstigar och motionsleder. Det är skog som finns nära intill och inom en tätort och som mestadels används till rekreation. 

Skador och stormfälld skog​

Vi röjer omedelbart när det gäller samhällsviktiga funktioner, tätortsnära skog, skolor, förskolor, vattenverk, elljusspår, el och belysningsstolpar och vid vägar.

Vid skador på privat mark kan du som fastighetsägare ringa till ansvarig tjänsteman för att komma överens om tid för röjning.


Uppdaterad: 2018-06-07

Sidansvarig: Delshad Saleh, GIS-ingenjör och markförvaltare

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner