Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 18 juni 2018

Vi vill tacka för ditt deltagande i mötet om framtidens boende 55+

Mötet gav oss värdefull information och vägledning i det fortsatta arbetet med framtidens boende

Tack!

till er som den 17 mars deltog i diskussionerna om framtidens boende. Det gav oss värdefull information och vägledning som vi tar med oss i det fortsatta arbetet med Nordanstigs översiktsplan.

Hur ser behovet ut?

Deltagarna på mötet gav synpunkter om vilka typer av boenden de vill ha och var de vill att de ska ligga i kommunen. Många pekade ut de större orterna som bra placeringar för nya lägenheter och trygghetsboenden. Några vill att det byggs trygghetsboenden vid de natursköna kustorterna.

De flesta tyckte att det framtida boendet ska ha närhet till service, sjukvård och kommunikationer och att det idag inte finns boendealternativ i kommunen som motsvarar deras krav på ett bra boende.

Behovet av 2:or och 3:or är störst. Flera menade att äldre väljer att flytta till grannkommunerna för att det saknas attraktiva bostäder och för att kommunikationerna är för dåliga.

En grupp som tidigare engagerat sig i Vision 2020 berättade för gruppen om ett förslag de tagit fram för ett generationsboende i Sågtäkten, beläget med utsikt över havet.

Vi kommer sammanställa synpunkter i ett underlag som ska ingå i kommunens nya översiktsplan.

Medborgardialog under våren 2016

Vi vill uppmana alla som vill att det byggs nytt inom kommunen att de gör sin röst hörd under medborgardialogen. Fler tillfällen att diskutera olika boendefrågor planeras framöver.

Vår översiktsplan ska vägleda politiker och tjänstemän när vi planerar bebyggelse- och infrastruktur, ger bygglov och planerar för industriutveckling, handel, åkermark och naturområden. Vi vill planera för ett hållbart samhälle genom att ta beslut som håller även i framtiden.

Vilka frågor engagerar dig?

Var med och påverka hur Nordanstig ska se ut 2035!

För mer information

Stina Andersson, planeringsarkitekt

Uppdaterad: 2016-06-30

Sidansvarig: Anna Wallberg, webbadministratör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner