Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Vindkraft

Nordanstigs kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplan om vindkraft. Arbetet påbörjades i mars 2009. Kommunens gällande översiktsplan som är från 2004 innehåller inte några riktlinjer angående vindkraftsetableringar.
 

Sju områden för vindkraft

Det tematiska tillägget behandlar kommunens förutsättningar för vindkraft och redovisar sju  områden för vindkraftsetablering. De studerade områdena är Brännbacken, Brännåsen-Horsåsen, Nyvallsåsen-Mörkåsen, Vesåsen, Svartåsen, Ulvberget och Månberget. För dessa finns miljökonsekvenser redovisade.
 
Under 2009 och 2010 har planen varit ute på samråd och utställning då allmänheten getts tillfälle att komma med synpunkter.

Planen antogs den 15 november 2010 av kommunfullmäktige.

Antagandehandling att ladda hem:

AntagandehandlingPDF

Uppdaterad: 2016-08-04

Sidansvarig: Ola Tollin, tf. stadsarkitekt

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

tf. stadsarkitekt

Ola Tollin

Ola Tollin

0652-362 47

Skicka meddelande till

Tips!

I vissa områden har vindbolag redan börjat planera för en exploatering. För den intresserade finns det fotomontage att studera på deras hemsidor.

- Brännåsen, Nyvallsåsen och Mörkåsen
www.eolusvind.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

- Ulvberget
www.rabbalshedekraft.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nordex webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner