Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

LIS - områden

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen


Tematiskt tillägg till Översiktsplan

För att främja utvecklingen av landsbygden har Riksdagen beslutat att kommunen i översiktsplanen får peka ut områden i strandnära lägen för landsbygdsutveckling. Målsättningen är att öka kommunens attraktionskraft och att fler ska välja att bo och verka i Nordanstig.

Ett förslag har upprättats till ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen som behandlar Landsbygdsutveckling i strandnära lägen så kallade LIS-områden. Tillägget redovisar 6 områden som är aktuella för landsbygdsutveckling och som vi tror har stor utvecklingspotential för turism, boende och friluftsliv. Områdena som valts ut ligger i Sörfjärden, Mellanfjärden och Morängsviken.

Förslaget har varit föremål för samråd under tiden 30 mars till den 11 maj 2011. Ett allmänt samrådsmöte hölls i Jättendals brandstation den 12 april 2011, där 30-talet personer deltog på mötet. Efter samrådsskedet reviderades förslaget och har sedan varit utställt har från den 1 augusti 2011 till
den 3 oktober 2011.

AntagandehandlingPDF
Särskilt utlåtandePDF

Uppdaterad: 2018-10-18

Sidansvarig: Ola Tollin, tf. stadsarkitekt

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

tf. stadsarkitekt

Ola Tollin

Ola Tollin

0652-362 47

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner