Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan

Plan- och byggenheten har på uppdrag av Kommunstyrelsen utarbetat ett förslag till fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan.

Planens syfte är att utreda bästa placeringsalternativ för den nya järnvägen i förhållande till utformning av hållplatser för x-tåget, markanvändning och integrering i landskap och tätorten inklusive kopplingar till nya E4.

Förslaget finns utställt för samråd och granskning på kommunhuset i Bergsjö, Södra vägen 14, och här på kommunens webbplats.

Antagandehandlingar

Kartor

Vill du lämna synpunkter?
-gör det senast 7 december

Om du har synpunkter kan du lämna den skriftligen senast onsdagen den 7 december 2016 till Nordanstigs kommun, Södra Vägen 14 i Bergsjö eller skicka till

Nordanstigs kommun
Box 56
820 70 Bergsjö

eller

kommun@nordanstig.se

Vill du veta mera kan du kontakta

Ola Tollin, 0652-362 47

Vill du ha handlingarna skickade till dig kan du kontakta

Eva Lindström, 0652-361 91

Uppdaterad: 2016-12-05

Sidansvarig: Ola Tollin, tf. stadsarkitekt

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

tf. stadsarkitekt

Ola Tollin

Ola Tollin

0652-362 47

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner