Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 22 augusti 2017

Detaljplaner för Moningssand

Plan- och byggenheten har på uppdrag av Byggnadsnämnden utarbetat ett förslag till ändring av detaljplanerna för Moningssand.

Syftet med tillägget till detaljplanerna är att utöka de byggnadsrätter som finns i området. Motivet är att möta dagens krav på bostadsstandard. Följande detaljplaner berörs av förslaget:

  • Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30)
  • Ändring och utvidgning av byggnadsplan för fritidsbebyggelse vid Moningssand å Gingsta 4:1 m.fl fastigheter i Gnarp (1978-04-11).

Samrådshandlingar

Samrådstid till och med 6 februari

Planförslag med tillhörande handlingar finns tillgängliga här på kommunens webbplats. Planhandlingarna finns även tillgängliga i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14 under tiden 16 januari till den 6 februari 2017.

Vill du lämna synpunkter - gör det senast 6 februari 2017

Den som önskar lämna synpunkter på detaljplanen framför dessa skriftligen senast den 6 februari till:

Nordanstigs kommun
Box 56
820 70 Bergsjö

eller

kommun@nordanstig.se

Märk dina synpunkter med diarienumret; 2013-000306.

Vill du veta mera kan du kontakta

Ola Tollin, 0652-362 47

Uppdaterad: 2017-01-26

Sidansvarig: Ola Tollin, tf. stadsarkitekt

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner