Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 18 december 2018

Parkeringstillstånd

Regler för parkeringstillstånd och ansökningsblankett hittar du här

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas, efter ansökan med bifogat läkarintyg. Tillståndet kan utfärdas till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Tillståndet utfärdas endast till rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder.

Enbart svårighet med att bära tunga varor kan normalt inte anses motivera ett parkeringstillstånd.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger rätt att parkera

 • högst tre timmar i följd där parkering enligt lokala trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar
 • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men mindre än  24 timmar
 • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.

Tillståndet gäller inte

 • på tomtmark om inte markägaren har medgivit det
 • där det är förbud att stanna
 • i zoner för visst ändamål, t ex last-, taxi- och vändzon
 • på anvisad plats för visst slag av fordon, t ex buss
 • på hållplats för buss eller spårvagn
 • på p-plats endast för boende.

Giltighet

 • parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen.
 • även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren är med i bilen
 • missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Placera tillståndet så att framsidan med rullstolssymbolen är väl synlig genom fordonets vindruta

Uppdaterad: 2018-03-20

Sidansvarig: Eva-Lena Berglin, energi- och trafikhandläggare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Energi- och trafikhandläggare

Eva-Lena Berglin

Eva-Lena Berglin

0652-362 10
070-190 71 57

Träffas måndagar, tisdagar,
torsdagar och fredag förmiddag

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner