Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 18 december 2018

Miljö- och hälsoskydd

Norrhälsinge miljökontor ansvarar för tillsyn inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, kemikalier, radon med mera. Miljökontoret är gemensamt för Nordanstig och Hudiksvall.

Norrhälsinge miljökontor ser till att lagar och regler i miljöbalken och livsmedelslagen följs och att risker för mäniskors hälsa och miljön minimeras.

Miljökontoret svarar gärna på frågor om kemikalier, avlopp, ventilation, buller, luftkvalitet, radon med mera.

Miljökontoret är även ansvarig för tillsynen i kommunen för att alla som bor eller verkar i Nordanstig ska tillförsäkras en god hälsa och bra miljö.

Ansvarig politisk nämnd är Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.

Uppdaterad: 2018-09-17

Sidansvarig: Anna Heijbel, miljö- och klimatstrateg

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner