Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

Anmälningspliktiga åtgärder

Tak med skorsten

En anmälningspliktig åtgärd är en förändring på din byggnad som inte kräver lov, men som du ändå är skyldig att anmäla till kommunen.

Vissa åtgärder kräver inte bygglov men är istället anmälningspliktiga. Det gäller till exempel:

  • Installera eller väsentligt ändra eldstäder eller rökkanaler​.
  • Riva en byggnad eller en del av en byggnad som inte är en komplementbyggnad utanför detaljplanelagt område.
  • Utföra en attefallsåtgärd.
  • Ändring av en byggnad om ändringen påverkar bärande delar eller om planlösningen ändras avsevärt.
  • Installera eller väsentlig ändra hissar eller anordningar för ventilation samt vattenförsörjning och avlopp.
  • En ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
  • Underhåll av en byggnad som har ett utpekat kulturhistoriskt värde.
  • Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.

Vad händer om jag inte gör en anmälan?​

Om en åtgärd som måste anmälas påbörjas innan startbesked har utfärdats och/eller tas i bruk innan slutbesked har utfärdats är kommunen skyldig att ta ut en sanktionsavgift.

Uppdaterad: 2017-12-15

Sidansvarig: Mikael Nilsson, byggnadsinspektör

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

Mikael Nilsson

0652-362 48

telefontid kl.10.00-11.30

Skicka meddelande till

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

Jessica Forsström

0652-361 92

telefontid kl.10.00-11.30

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner