Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

Bygglov och andra lov

Flygfoto över Sörfjärden

Nordanstigs kommun vill erbjuda en attraktiv boendemiljö mellan hav och berg, i en vacker natur som vårdas ömt för framtida generationer.

En rad lagar, förordningar och föreskrifter reglerar hur och var man får bygga i vårt land. Det är landets kommuner som i en bygglovprövning bedömer om byggnader hamnar på en lämplig plats samt uppfyller de krav och normer som finns för säkerhet, hälsa och miljö.

Bygglov

När du ska bygga behöver du oftast ansöka om ett bygglov. Vid en bygglovsprövning granskar kommunen ditt projekt och om det stämmer överens med omgivningen och gällande detaljplan.

Marklov

När du ska schakta eller fylla upp mark kan du behöva söka ett marklov. Det gäller inom detaljplanerade områden och om höjdläget ändras mer än 50 centimeter.

Rivningslov

När du ska riva eller flytta en byggnad kan du behöva ansöka om ett rivningslov. Rivningslov krävs om du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad och området är detaljplanerat.

Anmälningspliktiga åtgärder

En anmälningspliktig åtgärd är en förändring som inte kräver lov men där du ändå är skyldig att göra en anmälan till kommunen. Exempel på sådana åtgärder är att installera en eldstad, ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller att planlösningen påverkas. Även så kallade attefallsåtgärder är anmälningspliktiga.

Strandskyddsdispens

En ansökan om strandskyddsdispens ska ske om en åtgärd utförs inom ett strandsskyddsområde. Ett strandskyddsområde är vanligtvis 100 meter, i undantagsfall upp till 300 meter, från hav, sjöar, bäckar och andra vattendrag.  Ofta sker en ansökan om strandskyddsdispens i samband med ansökan om bygglov eller förhandsbesked. I vissa fall krävs strandskyddsdispens även för bygglovsbefriade åtgärder. Har du några frågor kontakta plan- och byggeneheten.

Uppdaterad: 2017-12-15

Sidansvarig: Mikael Nilsson, byggnadsinspektör

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

Mikael Nilsson

0652-362 48

telefontid kl.10.00-11.30

Skicka meddelande till

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

Jessica Forsström

0652-361 92

telefontid kl.10.00-11.30

Skicka meddelande till

Assistent

Eva Lindström

 Eva Lindström

0652-361 91

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner