Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Lördag 17 november 2018

Sophämtning

Vi hämtar dina sopor var fjortonde dag. Genom att sortera ur förpackningar och lämna de till återvinningsstationerna kan du välja kärlstorlek efter behov. Fakturan för sophämtning får du tre gånger per år.

Sopbilen kommer till din fastighet var fjortonde dag. Genom att sortera ur förpackningar och lämna de till återvinningsstationerna kan du välja kärlstorlek efter behov och på så sätt påverka kostnaden. Sopkärlen finns i storlekarna 140, 190, 240, och 370 liter.

Vill du byta storlek på kärlet eller om det har gått sönder kan du kontakta vår kundtjänst och sedan lämna in ditt kärl på Homons ÅVC. Den nya avgiften regleras på nästkommande faktura.

Fritidshämtning

Har du ett fritidshus kan du välja att ha sophämtning från och med vecka 16 till och med vecka 41. Soporna hämtas var fjortonde dag under hela sommarperioden.

Dagar för sophämtning

Vi hämtar dina sopor var fjortonde dag. Om dina sopor inte blir hämtade ringer du kundtjänst 0652-361 84, 361 86.

Vi fakturerar tre gånger om år

Vi fakturerar hämtning av hushållsavfall 3 ggr/år. Förfallodagar 30 april, 31 augusti och 31 december. Fritidsabonnemangen faktureras 1ggr/år med förfallodag 30 april.

Har du frågor om debitering och taxor kontakta oss på renhållningen.

Avgifter, föreskrifter och bestämmelser regleras i renhållningsordningen och i avfalllstaxan, som fastställs i kommunfullmäktige.

Anmäl ägarbyte på fastigheten

Ägarbyte ska anmälas i god tid. Den gamla ägarens betalningsansvar upphör inte förrän anmälan om en förändring av ägarförhållande kommit in till oss.

Du som har små mängder kan få förlängt intervall

Efter ansökan till Norrhälsinge miljökontor kan fastighetsägare med små sopmängder få förlängt intervall för hämtning av hushållssoporna från varannan vecka till var 4:e vecka, under förutsättning att den organiska delen av köksavfallet komposteras på ett från sanitär synpunkt acceptabelt sätt.

Hemkompostering

Vill du kompostera ditt köksavfall krävs en anmälan till Norrhälsinge miljökontor. Efter en anmälan till miljökontoret kan du få månadshämtning av ditt hushållsavfall beviljat och en billigare renhållningstaxa.

Uppdaterad: 2018-01-05

Sidansvarig: Lena Larsson, administratör för avfall och återvinning

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kundtjänst

Avfall och Återvinning

0652-361 84, 86

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner