Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

Slamtömning

För att din enskilda avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön måste slamavskiljare och slutna tankar tömmas regelbundet. Tömningsintervall bestäms av typ av avloppsanläggning och om du är fritids- eller permanentboende.

Där det kommunala vatten och avloppsnätet inte är utbyggt måste fastighetsägaren själv ordna med en avloppslösning. För att avloppsanläggningen ska fungera och inte förorena miljön måste slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk tömmas regelbundet. Ska du anlägga en ny avloppslösning behöver du anmäla det till Avfall och återvinnings kundtjänst och Miljökontoret i Hudiksvall.

Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska alltid vara lätt tillgängliga för tömning. Röj och klipp runt din anläggning så att den syns för de som skall tömma. Märk gärna ut med en pinne eller dylikt.

Debitering sker efter varje tömning.

Vid särskilda önskemål om slambilens körväg eller uppställningsplats vid tömning krävs att du undertecknar en ansvarsöverlåtelse.

Tömning av sluten tank

När du beställt slamtömning får du din slutna tank tömd inom sju dagar räknat från och med närmaste vardag efter beställning. Du kan även beställa akut tömning som utförs inom 24 timmar mot en extra avgift. Tömning inom 24 timmar kan endast beställas per telefon! Fredag och dag före helgdag måste beställning av akut tömning göras senast klockan 12.00.

Tömning av slamavskiljare med avvattnande teknik

Från och med 2017 töms slamavskiljare under 4,2 kubikmeter med avvattnande teknik. Tömning får endast utföras av vår entreprenör Sten Olofssons Åkeri AB.

Är du permanentboende tömmer vi din slamavskiljare (brunn) enligt en turlista en gång per år. Är du fritidsboende töms din slamavskiljare enligt turlista vartannat år. Om du vill ha tömning oftare kontakta kundtjänst så hjälper vi gärna till.

En extra tömning av slamavskiljaren kan beställas men då tillkommer en beställningsavgift. Slamavskiljaren töms då inom sju dagar räknat från och med närmaste vardag efter beställning. Observera att din ordinarie tömning enligt vår turlista genomförs även om du beställt en extra tömning.

Avvattningsteknik, hur fungerar det?

Vid avvattning sugs hela slamavskiljarens innehåll in i slambilen. Där tillsätts ett bindemedel, Polymer, som gör att slammet tjocknar så att det enkelt går att skilja på vatten och slam. Avloppsvattnet spolas sedan tillbaka till slamavskiljaren. Vid avvattningsteknik kommer det att finnas kvar avloppsvatten i slamavskiljaren även efter genomförd tömning. Fördelarna med avvattnande teknik är att slamavskiljaren snabbt blir återfylld och man minskar slamflykt mellan kamrarna och gynnsamma bakterier stannar kvar. Eftersom slambilen inte behöver transportera så stor andel vatten minskar negativ påverkan på miljö och klimat.

Uppdaterad: 2018-04-23

Sidansvarig: Lena Larsson, administratör för avfall och återvinning

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kundtjänst

Avfall och Återvinning

0652-361 86

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner