Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 28 april 2017

Återvinningscentralens avfallstaxa

Företag som lämnar avfall får betala en avgift

Företag som vill lämna avfall får betala en avgift beroende på vad de lämnar och hur mycket som lämnas. Avgiften framgår av taxan.

Prislistan för återvinningscentralen gäller från 1 november 2014

Vanligaste förekommande materialen

Pris exkl moms

Sorterade grovsopor från privatpersoner, gratis upp till 500 kg, i övrigt

1200:-/ton

Osorterat avfall

1500:-/ton

Osorterat hushållsavfall

1100:-/ton

Restavfall brännbart

1200:-/ton

Restavfall för deponering

1200:-/ton

Aska för konstruktion

340:-/ton

Asbestavfall

1100:-/ton

Massor för konstruktion

0:-/ton

Spillolja

0:-/ton

Avloppsslam och rens från reningsverk

200:-/ton

Massor för sluttäckning

0:-/ton

Schaktmassor, godkända som täckmassor

0:-

Schaktmassor för behandling

200:-/ton

Impregnerat trä

1000:-/ton

Utsorterat metallavfall

0:-/ton

Rengjorda tomma fat

0:-/ton

Tomma fat

50:-/st

Rent träavfall

500:-/ton

Däck utan fälg

0:-

Däck med fälg

0:-

Minimiavgift för avfall oavsett vikt

86:-

Sorteringsavgift före kl. 12:00

72:-

Kyldiskar och värmepumpar stora

700:-/st

Kyldiskar och värmepumpar små

250:-/st

 

 

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer

 

 

Uppdaterad: 2016-11-17

Sidansvarig: Lena Larsson, renhållningsadministratör

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Homons Återvinningscentral (ÅVC)

0652-361 75

Besöksadress
Homon 121
820 76 Jättendal

Efter väg 307 mellan Bergsjö - Jättendal

Kundtjänst
Avfall och Återvinning

0652-361 75

Skicka meddelande till

Renhållningsadministratör

Lena Larsson

Helena Malmkvist

0652-361 86

Besöksadress
Homons ÅVC
Homon 121
820 76 Jättendal

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner