Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

Adressfrågor

Om du behöver en ny adress eller lägenhetsnummer

All bebyggelse i Sverige ska ha en adress som är lätt att hitta. Om du behöver en ny adress eller ett lägenhetsnummer kan du kontakta kommunen.

Belägenhetsadress

Med belägenhetsadress menas en inom kommunen unik adress som är knuten till en bestämd byggnad. Det finns ett register för adresserna som kommunen kompletterar allt eftersom det behövs.

Lägenhetsnummer

Uppgifter om Sveriges bostadslägenheter finns i ett lägenhetsregister. Kommunen har tilldelat lägenhetsnummer till alla lägenheter enligt en särskild standard för registret.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ska på eget initiativ vända sig till kommunen för att lämna uppgifter när till exempel en ny lägenhet har tillkommit eller andra ändringar utförts. Du som fastighetsägare är också skyldig att informera hyresgästerna om deras lägenhetsnummer, samt att anslå lägenhetsnumreringen på en väl synlig plats i byggnaden.

Kommunens ansvar

Kommunen ajourhåller registret genom att göra ändringar och kompletteringar, besluta om lägenhetsnummer samt tilldela nya adresser om så behövs.

Skatteverkets ansvar

Skatteverket ansvarar för att folkbokföra alla boende i en lägenhet. De ansvarar även för att ta emot din flyttanmälan.

Uppdaterad: 2016-02-26

Sidansvarig: Delshad Saleh, GIS-ingenjör och markförvaltare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

GIS-ingenjör och markförvaltare

Delshad Saleh

Delshad Saleh

0652-361 93

Skicka meddelande till

Assistent

Eva Lindström

 Eva Lindström

0652-361 91

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner