Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

2014-2015 Svarsresultat SMS-panel

Här presenteras resultatet av de frågor som sms-panelen besvarat. Sms-panelens svar jämförs även med kommunstyrelsens svar på samma fråga. Senaste frågan presenteras överst.

Första frågan till Nordanstigs Sms-panel skickades ut 4 juni, 2014 och skulle vara besvarad senast 9 juni kl 12.00. Inom loppet av 15 min hade hela 43 stycken besvarat frågan! Det var över hälften av de som var med i panelen.

Fråga 42. Sommaraktiviteter

- En fråga ställdes till SMSpanelen om vilka aktiviteter de tror att ungdomarna i Nordanstigs kommun är intresserade av i sommar.

Nedan följer några av de aktiviteter ungdomarna i SMS-panelen tror att ungdomarna är intresserade av i sommar. Detta var sista frågan innan sommaruppehållet och en påminnelse att ni ungdomar kan söka ungdomsinitiativmedel från Nordanstigs kommun till dessa aktiviteter. Mer infomation om ungdomsinitiativ hittar du i vänstra spalten.

Fråga 41. Mobilanpassad hemsida för ökat intresse?

- Efter föregående veckas resultat spinner vi vidare på kommunens webbplats/hemsida. En fråga ställdes till SMS-panelen om de skulle besöka kommunens hemsida oftare om den var mobilanpassad.

Av de 26 svarande från SMS-panelen tror endast 35 % att en mobilanpassad hemsida göra att man besöker den oftare. På egna kommentarer skriver de bland annat att man saknar mer information och aktiviteter som berör ungdomar på kommunens hemsida.

Fråga 40. Kommunens webbplats/hemsida

​- SMS- panelen och Kommunstyrelsens ledamöten fick en fråga om hur ofta de besöker kommunens webbplats/hemsida.

Enligt resultatet nedan kan man utläsa att ungdomarna i SMS- panelen inte besöker kommunens webbplats/hemsida lika ofta som ledamötena i Kommunstyrelsen. 40% av ungdomarna i SMS-panelen som svarat på frågan  besöker aldrig kommunens webbplats/hemsida, 38% av de svarande ledamötena i Kommunstyrelsen besöker den 1 gång per vecka.

Fråga 39. Mobilsamåkning i Nordanstigs kommun

- De flesta som svarat av SMS-panelen och ledamötena i Kommunstyrelsen tycker att Mobilsamåkning ska finnas i Nordanstig.

Med Mobilsamåkning kan kollektivtrafiken täcka fler destinationer, få fler avgångar som kvällar och helger. Resultatet nedan visar att alla svarande av ledamöten i Kommunstyrelsen och de flesta av ungdomarna som svarade av SMS- panelen tycker att Mobilsamåkning ska finnas i vår kommun.
Mer information om mobilsamåkning kan du läsa i följande länk.Fråga 38. Cykelcrossbana

-  Tror man att det finns intresse av en cykelcrossbana i Nordanstigs kommun? Den frågan ställdes till ungdomarna i SMS- panelen och ledamötena i Kommunstyrelsen.

Totalt svarade 44 av 93 personer från SMS- panelen och kommunstyrelsens ledamöten på frågan om vad de tror om intresset av en cykelcrossbana i Nordanstigs kommun. Resultatet nedan visar att de flesta av ungdomarna som svarat tror att intresset är stort och över hälften av ledamötena i kommunstyrelsen tror också att intresset av en cykelcrossbana i vår kommun finns.

Fråga 37. Besöka biblioteket oftare

- SMS-panelen och ledamötena i Kommunstyrelsen fick en fråga om vad som skulle få dem att besöka biblioteket oftare.

Café, trådlöst nätverk, lördagsöppet, större utbud av DVD filmer och ljudböcker var föreslagna alternativ som SMS- panelen och kommunstyrelsen kunde välja bland, egna förslag var också välkomna.

Av resultaten nedan kan man utläsa att många av ungdomarna som svarat tror att ett café skulle få dem att besöka i biblioteket oftare. I Kommunstyrelsen var det ett jämnare resultat, café och lördagsöppet hade lika många röster.

Egna förslag från SMS-panelen och Kommunstyrelsen:

Att dom började låna ut tv spel till alla konsoller i minst en månad kostnadsfritt men en skuld på förseningstiden.

Jag skulle vilja att det fanns bra datorer som man fick spela på.

Längre lånetid.

Mer nya böcker på engelska, lånar alltid i Njurunda.

Internet café.

Större utbud av engelsk litteratur.

I framtiden behöver man kanske inte besöka biblioteket för att låna böcker, bibliotek som fysisk plats minskar genom dagens teknik.


Fråga 36. Gymnasium i Nordanstig

​-  Ungdomarna i SMS-panelen och ledamötena i Kommunstyrelsen tycker till om ett eventuellt gymnasium i Nordanstigs kommun.

Under förra veckan (v17, 2015) så publicerades en artikel på www.ht.selänk till annan webbplats där man diskuterade de eventuella planerna på att starta ett gymnasium i Nordanstigs kommun. Av den anledningen så frågade vi Sms-panelen och ledamöterna i kommunstyrelsen en varsin fråga kring just ett eventuellt gymnasium i Nordanstig.

Ungdomarna i Sms-panelen fick frågan om de, förutsatt att deras program fanns, skulle kunna tänka sig att gå gymnasiet i Nordanstig. Ledamöterna i kommunstyrelsen fick frågan om de tycker att ett framtida gymnasium i Nordanstig är ett bra förslag.

Av resultatet nedan kan man urskilja att ledamöterna ställer sig mer positiv till tanken på ett gymnasium än ungdomarna i Sms-panelen.

Resultat och några kommentarer från SMS panelen:

"Ja. Dock så har ja svårt att tänka mig att vi ens skulle kunna fundera på att ha det då vi knappt har råd med de skolor vi har för tillfället."

"Ja, om mitt program skulle finnas i Nordanstig skulle ju de vara jättekul men det är ändå något speciellt med att få flytta och känna sig mer vuxen också."

"Ja, eftersom jag bor där just nu."

"Nej för att mitt program skulle aldrig finnas!"

"Nej,  hur ska vi ha råd att ha ett gymnasium om vi inte ens har råd att ha kvar vanliga skolor."

"Nej, Jag som bor i Nordanstig skulle inte gå här i gymnasium för att det  är mycket bättre om man får börja åka längre och ta ansvar längre bort och börja upptäcka världen tidigt."

Resultat och några kommentarer från Kommunstyrelsen:

"Ja Med ett gymnasium får vi lättare att behålla unga vuxna i kommunen."

"Ja, såklart det vore bra med en gymnasial utbildning i kommunen!"

"Nej det påstås att vi har för få elever för att driva våra grundskolor hur kan man då komma på tanken att ha en egen gymnasieskola."

Fråga 35. Studera vidare efter gymnasiet

- Kanske är det på grund av skoltrötthet som få väljer att studera vidare? Det tror ungdomarna i SMS panelen.

Ungdomarna i SMS-panelen tror att Nordanstigs ungdomar är för skoltrötta för att studera vidare efter gymnasiet. Samtidigt tror några i Kommunstyrelsen att orsaken är den bristande studietraditionen och att det finns andra alternativ till att studera.

Kommentarer från Sms-panelen:

Kommentarer från kommunstyrelsen:

Fråga 34. Kommuninformation

- Ungdomarna och ledamöterna i kommunstyrelsen använder sig av olika informationskanaler för att ta reda på vad som händer i kommunen.

Det finns många sätt att ta reda på vad som händer i kommunen, vi frågade ungdomarna i Sms-panelen och ledamöterna i kommunstyrelsen vilket sätt dom använder sig av.

Av resultatet nedan så kan man se att ungdomarna i sms-panelen framförallt vänder sig till familj och kompisar medan kommunstyrelsens främsta informationskanal är Nordanstigarn och nordanstig.se.

Fråga 33b. Kommunens åtgärdsförslag

- Åsikter angående kommunens åtgärdsförslag för utbildningen.

Det är nu inte länge sedan det presenterades ett åtgärdsförslag för hur kommunen ska kunna spara 50 miljoner kronor. I samband med detta så kom det påtryckningar från ungdomarna i Sms-panelen att de också vill kommentera förslaget. Vi skickade därför ut två frågor och resultatet av andra frågan presenteras nedan.

Kommunens skolor och förskolor kostar ca 148 miljoner kronor per år. De stora kostnaderna är lokaler och personal. För att vi inte ska behöva minska kvaliteten på alla skolor i kommunen, så är förslaget att Jättendals skola läggs ner och eleverna börjar i andra skolor i kommunen. Vi frågade Sms-panelen och ledamöterna i kommunstyrelsen vad de tycker om förslaget.

Fråga 33a. Kommunens åtgärdsförslag

- Åsikter angående kommunens åtgärdsförslag för äldreomsorgen.

Det är nu inte länge sedan det presenterades ett åtgärdsförslag för hur kommunen ska kunna spara 50 miljoner kronor. I samband med detta så kom det påtryckningar från ungdomarna i Sms-panelen att de också vill kommentera förslaget. Vi skickade därför ut två frågor och resultatet för första frågan presenteras nedan.

Kommunens äldreomsorg kostar ca 118 miljoner kronor per år. Särskilt boende är en boendeform, där det finns personal tillgänglig hela tiden. Ett förslag går ut på att göra om de särskilda boendena Björkbacken i Hassela och Hagängsgården i Harmånger till trygghetsboenden, en bostad där det finns anställd personal, men inte dygnet runt. Vi frågade Sms-panelen och ledamöterna i kommunstyrelsen vad de tycker om förslaget.

Fråga 32. Aktiviteter under skollov

- Fler aktiviteter under loven vore uppskattat!

Förra veckan gick kommunens barn och ungdomar på ett efterlängtat sportlov. På http://nordanstig.se/sportlov15 kan man läsa om några av de
aktiviteter som erbjöds i kommunen.
I samband med detta så frågade vi panelen och ledamöterna om de tycker att det finns tillräckligt med aktiviteter för ungdomar under skolloven.

Av diagrammet nedan kan man se att varken ledamöterna i kommunstyrelsen eller ungdomarna i Sms-panelen verkar vara helt nöjda med utbudet av aktiviteter för ungdomar under skolloven. Man dock även se att det något fler ungdomar som tycker att det finns tillräckligt.

Några kommentarer från panelen:

"Nej, det finns ju faktiskt aktiviteter på lovet. Dock samma bara. Samt så tycker jag att alla aktiviteter bara är uppdelade på två orter. Gnarp och Bergsjö. Alla kan inte ta sig till bergsjö tex och hem. Någon aktivitet på landet skulle vara kul tycker jag."

"Nej, det borde vara mer skyltar om vad som finns att göra och finnas mer att göra"

"Ja, jag tycker att det finns mycket aktiviteter men det är mest för mindre barn. Det finns inte så mycket som äldre vill göra utav det där."

"Ja, det är tillräckligt med aktiviteter men däremot vill jag ha mer olika och för alla åldrar."

Några kommentarer från kommunstyrelsen:

"Ja, Min fundering är om de kan ta sig till olika aktiviteter."

"Nej. Jag har inte sett någon information om någonting."

Fråga 31. Arbetslivet

​- Ungomarna i Sms-panelen tycker att det viktigaste är att de framtida arbetskamraterna är trevliga.

Nordanstigs kommun är en stor arbetsgivare med många olika typer av yrken inom många olika områden. Vi frågade ungdomarna i Sms-panelen vilken av alternativen som de tror skulle vara viktigast för dom i framtiden.

Det jämna resultatet tyder på att det var ett ganska svårt val för de i panelen, men de framtida arbetskamraterna verkar vara viktigast för de flesta.

Fråga 30. Betyg från årskurs 4?

- Majoriteten tycker att förslaget om att inför betyg från årskurs 4 är dåligt.

De senaste veckorna har det varit stor debatt gällande alliansens politiska förslag att införa betyg från årskurs 4. Vi frågade ungdomarna i Sms-panelen och ledamöterna i kommunstyrelsen vad de tycker om förslaget. I diagrammet nedan kan man se att majoriteten (90%) av ungdomarna tycker att förslaget är dåligt och tre fjärdedelar av ledamöterna (75%) i kommunstyrelsen håller med.

Kommentarer från sms-panelen:

"Dåligt. Att barn i den åldern ska utsättas för en stressfaktor som betyg är helt sjukt. Barn i den åldern kommer ha svårt att förstå vad betyg innebär. Många kommer inte kunna skilja på om det handlar om ens prestation eller ens person. Om dom misstolkar dåliga betyg som att de är dåliga personer kommer detta påverka självkänslan rejält och i dagens samhälle är detta redan ett stort problem som inte bör förvärras."

"Dåligt. Det är hemskt att redan i 4.an så ska barnen börja sätta press på sig själva och känna sig stressad över skolan."

"Dåligt, för så små barn ska inte behöva veta om det är dålig eller bra, och behöva känna stressen i en sådan ung ålder"

"Dåligt, att betygsätta allt yngre elever skapar press och oro. Med tiden drabbas man av prestationsångest eller så orkar man inte längre bry sig om sina betyg."

kommentarer från kommunstyrelsen:

"Dåligt, barn borde få vara barn lite längre. Sjuan tror jag är mer lämpligt."

Fråga 29. Trygg på nätet?

- Ledamöterna i kommunstyrelsen och ungdomarna i Sms-panelen känner sig oftast trygga på nätet.

Onsdagen den 10 februari, samma dag som "Safer internet Day" så anordnade Brottsförebyggande rådet en föreläsning på Bergsjö skola där temat var ungdomar och trygghet på nätet. Vi frågade ledamöterna i kommunstyrelsen och ungdomarna i Sms-panelen om de känner sig trygga på internet.

Av resultatet nedan så kan man se att den stora majoriteten "oftast" känner sig trygga på nätet och kring en fjärdedel känner sig "alltid" trygga. Eftersträvansvärt är såklart att alla ska känna sig trygga överallt hela tiden, och inte behöva uppleva otrygghet någonstans.

Några kommentarer från ungdomarna i Sms-panelen:

"Jag har kompisar som får hat på ask.fm och jag har själv fått det. Det är jobbigt för man vet inte vem det är som skriver och då kan man få jätte dåligt självförtroende och känna sig osäker."

"Det har aldrig hänt nått men man vet ju aldrig"

"Jag har aldrig blivit utsatt för exempelvis näthat men tanken på vad man kan göra på nätet får mig att bli rädd" 

"Ibland så händer det att man hamnar på sidor som det inte var meningen att hamna på."

Fråga 28. Grannsamverkan

- Vetskapen om grannsamverkan är låg.

Onsdagen den 4 februari så anordnade polisen och räddningstjänsten en utbildning i Grannsamverkan på Bergsjögården. Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för
brottslig verksamhet. Vi frågade därför ungdomarna och ledamöterna i Kommunstyrelsen om de vet om det finns någon grannsamverkan i den by där de bor.

Av resultatet kan man se ungdomarna i Sms-panelen framförallt är osäkra kring om de finns grannsamverkan i deras by, medan en stor andel av ledamöterna i kommunstyrelsen har svara att det inte finns i deras by.

I dagsläget så finns grannsamverkan endast i Strömsbruk, medan byavakter finns i en del andra byar. Kanske att det uppstår fler grupper av grannsamverkan i samband med utbildningen.

Fråga 27. Starta eget företag i framtiden?

- Stort antal av ungdomarna i sms-panelen kan tänka sig att starta eget.

Från och med vecka 9 börjar årets första starta eget kurs, en gratis kurs som kommunen anordnar i samarbete med Region Gävleborg.Vi frågade därför deltagarna i Sms-panelen och ledamöterna i kommunstyrelsen om de kan tänka sig att starta eget i framtiden.

Bland ledamöterna i kommunstyrelsen så är det många som redan driver egna företag men även ett stort antal som kan tänka sig att starta.

Hela 74% av ungdomarna i Sms-panelen som besvarade frågan kan tänka sig att starta eget i framtiden, kanske en följd av det redan stora antal egenföretagare som vi har i kommunen.

Fråga 26. Tummen upp för återbruk

- Såväl ungdomarna i Sms-panelen som kommunstyrelsen ser positivt på återbruk på Homons återvinningscentral.

I första frågan för 2015 så frågade vi deltagarna i Sms-panelen och ledamöterna i kommunstyrelsen om de tycker att det låter som en bra idé att satsa på återbruk på Homons återvinningscentral och om det är någonting som intresserar dom.

Av resultatet nedan så kan man se att att alla av de svarande i kommunstyrelsen och 70% av ungdomarna i Sms-panelen tycker att återbruk är den god idé.


Fråga 25. Laddstation för elbil

- Ungdomarna ställer sig positiva till en laddstation för elbilar i Nordanstig.

Idag finns det varken snabbladdstation för elbilar i Nordanstigs, Hudiksvalls
eller Söderhamns kommun. Det innebär att om man kommer söder ifrån så kan man bara köra elbil till Gävle. Från Trondheim gäller detsamma, att man utan problem kommer till Sundsvall men sen är det stopp. För att ordna detta så skulle laddstationer behöva byggas i ovanstående kommuner.

Vi frågade ungdomarna i Sms-panelen och ledamöterna i kommunstyrelsen om de tycker det är viktigt att kommunen satsar pengar på utbyggnaden av en snabbladdstation för elbilar. Ungdomarna i Sms-panelen ställer sig mer positiva till att satsa på en snabbladdstation än ledamöterna i kommunstyrelsen.

Nedan är några kommentarer från de i som besvarat frågan:

"Ja, då kan Nordanstig bli mera miljövänligt."

"Ja, i framtiden tror jag att det kan vara en bidragande faktor till att folk väljer att flytta hit, om man har el-bil vill säga! Troligen kommer fler el-bilar säljas i framtiden och Nordanstig blir då en kommun man kan tänka sig att bo i men att man kanske pendlar till annan ort för att arbeta!"

"Nej, jag tycker kommunen ska satsa på något viktigare som till exempel konstgräsplan!"

"Ja, för att fler ska ha möjlighet att köpa elbilar så måste de finnas flera laddstationer. De behövs verkligen för våran miljö!!!"

"Ja, för miljön"

Kommentarer från kommunstyrelsen:

"Nej. Är ett nationellt intresse och ska bekostas med statliga medel!"

"Ja. Det finns troligen projektpengar på nationell nivå"

Fråga 24. Musikhjälpen 2014

- Ungdomarna i Sms-panelen kan i större utsträckning tänka sig att skänka pengar i kampen mot spridningen av HIV/Aids.

Måndagen den 1 december var det World Aids Day, en dag för att uppmärksamma och sprida kunskap om HIV och Aids, och i årets musikhjälpen i P3 som börjar 8 december kl 22.00 samlar man in pengar för att stoppa spridningen av just HIV/Aids.
Vi frågade kommunstyrelsen och ungdomarna i Sms-panelen om de kunde tänka sig att skänka pengar till musikhjälpen i kampen mot spridningen av HIV/Aids?

Vad som är tydligt är att ungdomarna i Sms-panelen är i större grad benägna att skänka pengar till musikhjälpen än ledamöterna i kommunstyrelsen.

Fråga 23. Nordanstigarn

- Majoriteten känner till tidningen Nordanstigarn och drygt 40 % av ungdomarna i Sms-panelen brukar även passa på att bläddra i den.

Nordanstigarn är ett reklamblad som delas ut till hushållen i Nordanstig varannan vecka, med uppehåll under sommaren. Några nummer delas ut även till sommarboende. Av diagrammet nedan så kan man se att den stora majoriteten känner till gratistidningen Nordanstigarn och de flesta brukar även passa på att bläddra i den. Endast 21 % av ungdomarna i Sms-panelen uppger att de inte känner till tidningen.

Fråga 22. Världstoalettdagen

- Glädjande nog är de allra flesta försiktiga med vad de spolar ner i toaletten!

Onsdagen den 19 november anordnades den internationella världstoalettdagen.
Runt 2,5 miljarder människor i världen saknar tillgång till toalett och 748 miljoner saknar tillgång till rent vatten. Samtidigt så spolar vi i Sverige ner ca 7000 ton skräp (våtservetter, tops, kondomer etc) i toaletten varje år. Förutom detta så hamnar stora mängder kemikalier i avloppet, vilket skadar vår miljö och vårt vatten.

Vi frågade ungdomarna i Sms-panelen och ledamöterna i kommunstyrelsen om de är försiktiga med vad de spolar ner i toaletten. Glädjande nog så har nästan alla svara "ja" på frågan. Endast 11 % bland ungdomarna i Sms-panelen uppger att de är oförsiktiga med vad de spolar ner i toaletten.

Fråga 21. Skolskjuts

- Bland ungdomarna i Sms-panelen så är hälften nöjda, hälften missnöjda med skolskjutsen.

Av diagrammet nedan så kan man se att det råder oenigheter när det kommer till nöjdheten med kommunens skolskjuts. Bland några av kommentarerna som kom in så visade det sig att de flesta som är missnöjda är det på grund av att inte alla ungdomar är berättigade till busskort samt att avståndet till bussen från hemmet har ökat.

Du kan läsa mer om de nya reglerna för skolskjuts härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fråga 20. Rökfria Zoner

- Kommunstyrelsen och ungdomarna i Sms-panelen verkar vara överens, att göra offentliga platser till rökfria zoner är ett bra förslag.

Vecka 47 infaller den nationella Tobaksfria veckan!
I samband med detta föreslår Folkhälsomyndigheten till regeringen att offentliga miljöer som bland annat lekplatser, uteserveringar, busshållplatser och tågperronger ska bli rökfria zoner. Vi frågade ledamöterna i kommunstyrelsen och ungdomarna i Sms-panelen om de tyckte att detta låter som ett bra förslag.

Av resultatet nedan kan man se att en majoritet tycker att förslaget är bra, 100% bland ledamöterna i kommunstyrelsen och 89% av ungdomarna i Nordanstigs Sms-panel.

Fråga 19. Ungdomsmottagningen

- Endast en fjärdeldel av ungdomarna i Sms-panelen har någon gång besök ungdomsmottagningen.

Till ungdomsmottagningen kan ungdomar vända sig om de till exempel vill få hjälp med preventivmedelsrådgivning, graviditetstest och provtagning. Eller om man mår psykiskt dåligt och behöver någon att prata med.
I förra veckans fråga till Sms-panelen och kommunstyrelsen så frågade vi helt enkelt om de någon gång besökt ungdomsmottagningen.

I diagrammet nedan ser vi har endast en fjärdeldel av ungdomarna har någon gång besökt ungdomsmottagningen. Något fler bland ledamöterna i kommunstyrelsen har varit där.

Fråga 18. Mobilförbud på lektionerna?

- Ungdomarna i Sms-panelen är oense när det kommer till ett eventuellt införande av mobilförbud i Nordanstigs skolor.

Av bilden nedan kan man se att ledamöterna i kommunstyrelsen är betydligt mer ense om att ett mobilförbud bör införas än vad ungdomarna i Sms-panelen är. Bland ungdomarna var 47% för och 53% emot.

Något som var tydligt i samband med denna fråga är att det bland ungdomarna upplevs som en viktig fråga, det var en ovanligt hög svarsfrekvens och vissa valde även att lämna kommentarer till varför man tyckte si eller så.

Fråga 17. Vad ska Trimavallen i Bergsjö utökas med?

- Volleyboll, Go-kart och klätterväggar, ungdomarna i Sms-panelen har många förslag.

Denna vecka fick ungdomarna i Sms-panelen besvara en fråga från konstgräsgruppen vid Bergsjö IF. De funderar på att bygga om sin idrottsplats och undrade vad ungdomarna tycker att de ska satsa på, om det är något speciellt eller någon speciell aktivitet som borde finnas där?

I bilden nedan kan man ta del av de synpunkter och förslag som kom in via Sms-panelen.

Fråga 16. En köttfri dag i veckan?

-Fler ledamöter i kommunstyrelsen än ungdomar i Sms-panelen har eller är intresserade av att ha en köttfri dag i veckan.

Kött är det livsmedel som idag ger störst miljöpåverkan, vi frågade därför deltagarna i Sms-panelen samt ledamöterna i kommunstyrelsen om de skulle  kunna tänka sig att ha en köttfri-dag i veckan. Av resultatet nedan kan man se att intresset för att skippa köttet är större bland ledamöterna i kommnstyrelsen.

Fråga 15. Schools out i Nordanstig?

- Långt över hälften av ungdomarna i Sms-panelen skulle besöka ett event liknanade Schools out om det anordnades i Nordanstig.

Som man ser av resultatet nedan så är intresset för ett eventuellt Schools out i Nordanstig stort, inte bara bland ungdomarna utan även bland ledamöterna i kommunstyrelsen. Endast 18% av ungdomarna i panelen uppger att de inte skulle besöka eventet.

Fråga 14. Hur ska vi fortsätta?

​- 70 % av ungdomarna i Sms-panelen tycker att vi ska fortsätta skicka ut frågor en gång i veckan.

Nu är det ungefär fyra månader sedan Sms-panelen först började och därför tyckte vi att det var dags för en utvärdering. Vi frågade ungdomarna i panelen om hur ofta de vill ha frågor skickade till sig. Hela 70% tycker att systemet med en fråga i veckan är den bästa lösningen. Vi fortsätter därför på det spåret.

Fråga 13. Tågstationer

- Drygt två tredjedelar av ungdomarna i Sms-panelen tycker att förslaget med två tågstationer i Nordanstig är bra.

I diagrammet nedan kan man se hur ungdomarna i Sms-panelen har svarat på frågan om de tycker att det vore bra med två tågstationer i Nordanstig i samband med att anlägger dubbelspår. Hela två tredjedelar anser att förslaget med två tågstationer är positivt.

Kommunstyrelsen beslutade under sammanträdet den 14 augusti att två stationslägen i Nordanstig vore bra, frågan har nu gått vidare till kommunfullmäktige.

Fråga 12. Elevrådet

- Tilltron till elevrådet är låg bland ungdomarna i Sms-panelen.

Syftet med att ha ett elevråd i skolan är att skapa en bättre skola och ge eleverna en givande skolgång. I elevrådet kan alla slags frågor som rör skolan tas upp och diskuteras. Elevrådet är viktigt ur demokratisk synvinkel.

Det resultatet nedan visar är att ungdomarna upplever att eleverådet på deras skolor inte tas på allvar. Detta är allvarligt och något som vi kommer att arbetas vidare med, bland annat genom att erbjuda elevrådsutbildning.

Fråga 11. Biblioteksbesök

- Varken bland ungdomarna i Sms-panelen eller bland ledamöterna i kommunstyrelsen verkar biblioteksbesöken vara särskilt frekventa.

I diagrammet nedan kan man se att majorteten av ungdomarna i Sms-panelen besöker något av kommunens bibliotek mer sällan än en gång i månaden eller aldrig. Endast 2 % uppger att de besöker biblioteket en gång i veckan eller oftare. Bland ledamöterna i kommunstyrelsen ser det ungefär likadant ut, även om betydligt färre uppger att de aldrig besöker biblioteket på sin fritid.

Fråga 10. Att rösta eller inte?

- Hela ​97% av ungdomarna i Sms-panelen uppgav att de skulle rösta i valet den 14 september om de hade möjlighet.

I år så har vi i Sverige något om kallas för supervalår. Det innebär att vi
under året genomför val till såväl Europaparlament samt riksdag, kommun och landsting. I Sverige får man inte rösta förran man fyllt 18 år. Vi frågade därför ungdomarna i Sms-panelen samt de deltagande ledamöterna i kommunstyrelsen om de skulle rösta i år om de hade möjlighet. I diagrammet nedan kan man se att hela 56% av ungdomarna i Sms-panelen uppgav att de skulle rösta, medan 41% sa att de skulle rösta men var inte säker på hur.
Endast 3 % uppgav att de inte skulle rösta.

Alla ledamöter i kommunstyrelsen uppgav att de skulle rösta.

Fråga 9. Källsortera eller inte?

-Källsortering verkar vara mer populärt bland kommunstyrelsen än bland ungdomarna i Sms-panelen.

Enligt sopor.nu kan man genom att källsortera och återvinna en konservburk spara energi som räcker till 7 timmars tv-tittande. Vi frågade kommunstyrelsen och ungdomarna i Sms-panelen hur de hanterar källsorteringen i deras hushåll.

Resultatet nedan visar att 80% av de deltagande ledamöterna i kommunstyrelsen uppger att de källsorterar. Samtidigt så är det endast 47% av ungdomarna i Sms-panelen som säger att det görs i deras hushåll. För vår miljös skull vore det bra att ständigt uppmuntra och underlätta källsortering.

Fråga 8. Bidrag till ungdomsinitiativ

- Majoriteten av ungdomarna i Sms-panelen kan tänka sig att söka bidrag till ungdomsinitiativ.

Det man kan se av diagrammet nedan är att hela 63% av ungdomarna i panelen kan tänka sig att söka bidrag till ungdomsinitiativ för att genomföra en aktivitet för och med kommunens unga. Detta upplevs som väldigt positivt då vi gärna ser att fler engagerar sig för att anordna evenemang och aktiviteter.

Fråga 7. Framtida boende

- Majoriteten av ungdomarna i Sms-panelen anser att närheten till familj eller vänner är det viktigaste om de som vuxna skulle välja att bosätta sig i Nordanstig.

Om ungdomarna i Sms-panelen skulle välja att bosätta sig i Nordanstig som vuxna så anser hela 47% att det viktigaste är närheten till familj eller vänner. Det näst populäraste alternativet är därefter närheten till serviceinrättningar som skola, affär, vård etc, 21% ser det som den främsta anledningen till vart de skulle välja att bo.

Fråga 6. Skollunchen

- Ungdomarna i Sms-panel tycker framförallt att det viktigaste med skollunchen är att det finns många alternativ att välja på.

Ungdomarna i Sms-panelen och ledamöterna i kommunstyrelsen är oense när det kommer till vad de anser som viktigast när det gäller skollunchen. Medan majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen tycker det viktigaste är att maten är ekologisk och miljövänligt producerad så tycker de flesta ungdomarna i Sms-panelen att det ska finnas många olika alternativ att välja på.

Kanske går det att få till en kompromiss mellan de två alternativen, många olika alternativ av miljövänlig och ekologisk mat att välja bland?

Fråga 5. Pridefestival i Hudiksvall

- Över tre fjärdedelar av de som svarade i Nordanstigs Sms-panel kunde tänka sig att besöka Hudiksvalls Pridefestival.

Den 5 juli hölls en Pridefestival i Hudiksvall, en festival som enligt arrangörerna anordnades för ett öppnare samhälle. Sms-panelen fick dagarna innan frågan om de skulle kunna tänka sig att besöka Pridefestivalen.

Som man ser av diagrammet så kunde över tre fjärdedelar tänka sig att besöka festivalen. Enligt media så tågade flera hundratals människor i pridetåget. Kanske var även några från Sms-panelen där?

Fråga 4. Mobilberoende

- Majoriteten av ungdomarna i Sms-panelen och de deltagande ledamöterna i kommunstyrelsen anser sig inte vara mobilberoende.

Det sägs att vi blir allt mer beroende av mobiltelefoner, tv och datorer. Vissa kallar mobilberoendet för en allvarlig folksjukdom med följder som paddnacke och smstumme, vi frågade Sms-panelen och kommunstyrelsen om de anser sig vara mobilberoende.

Av resultatet nedan kan man se att ungefär en femtedel av ungdomarna i Sms-panelen och de deltagande ledamöterna i kommunstyrelsen uppger att de är mobilberoende men att de inte bryr sig. Samtidigt så är det 13% i Sms-panelen och 6 % bland ledamöterna i kommunstyrelsen som uppger att de är mobilberoende men inte vill erkänna det. Framförallt så verkar det enligt resultatet som att varken Sms-panelen eller kommunstyrelsen anser sig vara beroende av sin mobiltelefon.

Fråga 3. Sommarjobb

- 16 % av ungdomarna i Sms-panelen sökte utan att få sommarjobb.

Svaren på den här frågan kan inte jämföras mot ledamöterna i kommunstyrelsen svar då frågan endast rör ungdomar.

I diagrammet nedan kan man se att 46% av ungdomarna i Sms-panelen sökte sommarjobb inför sommaren, men endast 30% av dem fick jobb. Sommarjobb är en viktig och bra erfarenhet för ungdomar och positivt vore om alla som sökt hade möjlighet att få jobb.

Fråga 2. Kommunikationer

- Det finns ingen klar vinnare i kampen mellan gratis busskort och fler busstider/busslinjer!

Av diagrammet nedan kan man se att vare sig Sms-panelen eller kommunstyrelsen var helt eniga när det kommer till vilket av alternativen, de tyckte bäst om.

Man kan även se att det finns vissa skillnader mellan hur man röstar och vart i kommunen man bor. Ungdomar boende i Bergsjö är till exempel mer positiva till gratis busskort än vad ungdomar från övriga delar av kommunen är. Detta kan bero på att busstrafiken och turtätheten ser väldigt olika ut inom varje by.

Fråga 1. Facebook

- Ett bra sätt att få information!
Vad man kan se av resultatet nedan är att majoriteten av deltagarna i Sms-panelen och ledamöterna i Kommunstyrelsen upplever att Facebook kan vara ett bra sätt att få information om vad som händer i kommunen. Kommunstyrelsen är något mer positiva till Facebook som informationskälla än vad ungdomarna i Sms-panelen är.

Fråga 3.

Nästa fråga kommer att skickas ut onsdagen den 18 juni och ska vara besvarad senast måndag 23 juni kl 12.00.

Uppdaterad: 2017-11-02

Sidansvarig: Christin Hübenette, ungdoms-, brå- och folkhälsosamordnare

Prenumeration & synpunkter
Sms-panelen vs. kommunstyrelsen

Sms-panelens svar jämförs med de svar som de deltagande ledamöterna i kommunstyrelsen ger i samma fråga. Sms-panelen består idag av 81 st ungdomar, vill du gå med?

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner