Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Kommunala aktivitetsansvaret

Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun.

Vad betyder kommunala aktivitetsansvaret?

Det innebär att kommunerna löpande under året ska hålla sig informerade om hur ungdomar i kommunen är sysselsatta. Det vill säga ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Kommunerna ska samla in dessa uppgifter och föra register över ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Ansvaret innebär också att kommunerna ska se till att den unge erbjuds lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den unge att återuppta sin utbildning.

Hoppat av skolan? Vilka vänder vi oss till?

Är du mellan 16 och 20 år och inte har tagit gymnasieexamen?

Den som jobbar med det kommunala aktivitetsansvaret kan hjälpa dig att hitta vägar till studier, praktik eller arbete.

Tillsammans hittar vi individuella lösningar för just dig, utifrån dina egna villkor.

Vem ansvarar för KAA i vår kommun?

Arbetsmarknadsenhetens arbetsmarknadsvägledare.

Uppdaterad: 2017-12-18

Sidansvarig: Pär Karlsson, arbetsmarknadsvägledare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Arbetsmarknadsvägledare

Pär Karlsson

Margit Lönnberg

0652-360 24
072-534 17 00

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner